Aanmelden leerjaar 1

Arc

Aanmeldformulier leerjaar 1

Klik hier om uw kind aan te melden voor de brugklas 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor leerjaar twee of drie? Ga dan naar de pagina zij-instroom

Let op! Om aan te kunnen melden heeft u het adviesformulier van de basisschool nodig. Deze moet u digitaal toevoegen!

Hoe meldt u uw kind aan bij ons?

College de Brink hanteert voor het schooljaar 2021-2022 geen loting.
Dit betekent dat er ruimte is voor iedere leerling die tijdig bij ons wordt aangemeld (uiterlijk vrijdag 19 maart 2021 tot 12.00 uur). Uiteraard met het voorbehoud dat de basisschool een advies uitbrengt dat bij ons onderwijs past (vmbo-basis/kader/mavo).

De procedure aanmelding-plaatsing-inschrijving
Deze procedure voor leerjaar 1 College de Brink 2021-2022 verloopt digitaal en in 3 stappen:

1. Aanmelding
U meldt uw zoon/dochter voor vrijdag 19 maart 2021 tot 12.00 uur digitaal aan voor College de Brink via onze website. U heeft voor de aanmelding het definitieve basisschooladvies van uw kind nodig (gedigitaliseerd).

2. Plaatsing
U ontvangt uiterlijk 22 maart per email een bericht over de plaatsing. In deze mail wordt de vervolgstap toegelicht en ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd de leerling nu digitaal in te schrijven en aanvullende informatie te sturen naar de school.

3. Inschrijving
De inschrijving wordt pas definitief wanneer de aanvullende informatie door de school is ontvangen.

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanmelden of heeft u vragen aan ons, neemt u dan contact op met het secretariaat van College de Brink via info-cdb@gsf.nl of via telefoonnummer 035 800 9900.

Alle aanmeldingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële
aanmeldperiode van maandag 1 tot en met vrijdag 19 maart 2021 om 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst speelt geen rol bij de aanmelding.

Ophoging van het schooladvies
Leerlingen worden geplaatst op basis van schooladvies. Bij een ophoging van het schooladvies in april/mei n.a.v. de uitslag van de eindtoets (CITO/Route8/IEP) heeft de leerling niet automatisch recht op plaatsing in een andere (hogere) afdeling.

Extra ondersteuningsbehoefte
Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk en het liefst voor maart 2021 een afspraak te maken met de intakecommissie (cdb-intake@gsf.nl). In dit gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.

Na de sluitingsdatum van de aanmelding (19 maart) onderzoeken wij van alle leerlingen die bij ons zijn aangemeld de ondersteuningsbehoefte. We nemen hiervoor in week 13 contact op met de ouders van alle aangemelde leerlingen. Ook doen wij een Warme Overdracht met de basisschool.

Indien wij meer informatie nodig hebben of als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u in gesprek en mogelijk op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.

Neemt u voor meer informatie contact op met College de Brink via info-cdb@gsf.nl of bel 035 800 9900.

Meer weten? Neem dan contact op met:

College de Brink

College de Brink

Receptie (openingstijden 08.30 uur - 17.00 uur)