Inschrijven leerjaar 1

Arc

Inschrijfformulier leerjaar 1

Schrijf je met dit formulier in voor schooljaar 2023-2024.

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor leerjaar twee of drie? Ga dan naar de pagina zij-instroom

Let op! Om uw zoon/dochter in te kunnen schrijven heeft u het adviesformulier van de basisschool nodig. Deze moet u digitaal toevoegen!

Hoe meldt u uw kind aan bij ons?

College de Brink hanteert voor het schooljaar 2023-2024 geen loting.
Dit betekent dat er ruimte is voor iedere leerling die bij ons wordt ingeschreven (uiterlijk 10 maart 2023). Uiteraard met het voorbehoud dat de basisschool een advies uitbrengt dat bij ons onderwijs past (vmbo-basis/kader/mavo).

De procedure inschrijving-plaatsing
Deze procedure voor leerjaar 1 College de Brink 2023-2024 verloopt digitaal.

1. Inschrijving
U kunt uw kind digitaal inschrijven voor 10 maart 2023. De inschrijving wordt pas definitief wanneer de aanvullende informatie door de school is ontvangen.

Heeft u hulp nodig bij het digitaal inschrijven of heeft u vragen aan ons, neemt u dan contact op met het secretariaat van College de Brink via info-cdb@gsf.nl of via telefoonnummer 035 800 9900.

Alle inschrijvingen worden in behandeling genomen tot en met 10 maart 2023. De volgorde van binnenkomst speelt geen rol bij de inschrijving.

2. Plaatsing
U ontvangt per email een bericht over de plaatsing. 

Ophoging van het schooladvies
Leerlingen worden geplaatst op basis van schooladvies. Bij een ophoging van het schooladvies in april/mei n.a.v. de uitslag van de eindtoets (CITO/Route8/IEP) heeft de leerling niet automatisch recht op plaatsing in een andere (hogere) afdeling.

Extra ondersteuningsbehoefte
Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met de intakecommissie (cdb-intake@gsf.nl). In dit gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.

Na de sluitingsdatum van de inschrijving (10 maart) onderzoeken wij van alle leerlingen de ondersteuningsbehoefte. We nemen hiervoor contact op met de ouders van alle ingeschreven leerlingen. Ook doen wij een Warme Overdracht met de basisschool.

Indien wij meer informatie nodig hebben of als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u in gesprek en mogelijk op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.

Neemt u voor meer informatie contact op met College de Brink via info-cdb@gsf.nl of bel 035 800 9900.

Meer weten? Neem dan contact op met:

College de Brink

College de Brink

Receptie (openingstijden 08.30 uur - 17.00 uur)