Aanmelden zij-instroom

Arc

Zij-instromers

Leerlingen die zich van een andere VO-school bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers.  Aanmelding van zij-instromers voor het eerstvolgende schooljaar dienen te gebeuren voor 1 juni en volgen onderstaande procedure. Wanneer u uw kind wilt aanmelden vanaf leerjaar 2, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via info-cdb@gsf.nl.

Procedure zij-instroom:

Om een leerling aan te melden moet er gebruik gemaakt worden van een origineel aanmeldingsformulier voorzien van handtekening van de ouders/verzorgers (geen kopie of scan).

Bij aanname:

 • Ontvangt u een inschrijfformulier.
 • De intakecommissie bespreekt alle complete dossiers (compleet = informatie van ouders, informatie van huidige school).
   • Aannamecriteria:
   • Is de leerling op College de Brink cognitief op de juiste school.
   • Past de leerling qua ondersteuningsbehoefte op College de Brink.
   • Voldoet de leerling aan de aannamecriteria dan volgt plaatsing.
   • Op basis van beschikbare plek binnen de gekozen en geschikte afdeling.
   • Op basis van volgorde van aanmelding*

Voldoet een leerling niet aan de aannamecriteria of is de gekozen en geschikte afdeling vol dan volgt er een verwijzing naar een passende beschikbare plek.

* Leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben voorrang ten opzichte van leerlingen van buiten deze regio.

Meer weten? Neem dan contact op met:

College de Brink

College de Brink

Receptie (openingstijden 08.30 uur - 17.00 uur)