Aanmelden zij-instroom

Arc

Leerlingen die zich van een andere VO-school bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers.

Aanmelding van zij-instromers voor het eerstvolgende schooljaar dienen te gebeuren voor 1 april en volgen onderstaande procedure. Voor aanmelding gedurende het huidige schooljaar neemt u contact op met mevrouw van den Beld.

Procedure zij-instroom:

Om een leerling aan te melden moet er gebruik gemaakt worden van een origineel aanmeldingsformulier voorzien van handtekening van de ouders/verzorgers (geen kopie of scan). Vervolgens worden de volgende stappen uitgevoerd:

 • De administratie maakt een dossier aan en stuurt de huidige school en de ouders een verzoek om informatie.
 • De leerling wordt uitgenodigd voor de intake-ochtend zij-instroom.
 • De intakecommissie bespreekt alle complete dossiers (compleet = informatie van ouders, informatie van huidige school, aanwezigheid intake-ochtend).
  • Aannamecriteria:
  • Is de leerling op College De Brink cognitief op de juiste school.
  • Past de leerling qua ondersteuningsbehoefte op College De Brink.
  • Voldoet de leerling aan de aannamecriteria dan volgt plaatsing.
  • Op basis van beschikbare plek binnen de gekozen en geschikte afdeling.
  • Op basis van volgorde van aanmelding*

Voldoet een leerling niet aan de aannamecriteria of is de gekozen en geschikte afdeling vol dan volgt er een verwijzing naar een passende beschikbare plek.

* Leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben voorrang ten opzichte van leerlingen van buiten deze regio.

De aanmeldformulieren zijn te vinden op de pagina aanmeldformulieren.