Aanmelden zij-instroom

Arc

Zij-instromers

Leerlingen die zich van een andere VO-school bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers.  Aanmelding van zij-instromers voor het eerstvolgende schooljaar dienen te gebeuren voor 1 juni en volgen onderstaande procedure. Voor aanmelding gedurende het huidige schooljaar neemt u contact op met mevrouw van den Beld.

Procedure zij-instroom:

Om een leerling aan te melden moet er gebruik gemaakt worden van een origineel aanmeldingsformulier voorzien van handtekening van de ouders/verzorgers (geen kopie of scan). Vervolgens worden de volgende stappen uitgevoerd:

  • De administratie maakt een dossier aan en stuurt de huidige school en de ouders een verzoek om informatie.
  • De leerling wordt uitgenodigd voor de intake-ochtend zij-instroom.
 • De intakecommissie bespreekt alle complete dossiers (compleet = informatie van ouders, informatie van huidige school, aanwezigheid intake-ochtend).
   • Aannamecriteria:
   • Is de leerling op College De Brink cognitief op de juiste school.
   • Past de leerling qua ondersteuningsbehoefte op College De Brink.
   • Voldoet de leerling aan de aannamecriteria dan volgt plaatsing.
   • Op basis van beschikbare plek binnen de gekozen en geschikte afdeling.
  • Op basis van volgorde van aanmelding*

Voldoet een leerling niet aan de aannamecriteria of is de gekozen en geschikte afdeling vol dan volgt er een verwijzing naar een passende beschikbare plek.

* Leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben voorrang ten opzichte van leerlingen van buiten deze regio.

De aanmeldformulieren zijn te vinden op de pagina aanmeldformulieren.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Lisette van den Beld

Lisette van den Beld

Coördinator zij-instroom