Aanmeldingsformulier

Arc

Aanmelden voor College De Brink kan via de hieronder te downloaden aanmeldformulieren. Na het ondertekenen van het formulier kan het ingeleverd worden bij ons op school of verstuurd worden naar ons postadres zoals vermeld op onze contactpagina.

Aanmeldingen voor het huidige schooljaar (2019 – 2020) kunnen pas na telefonisch overleg. U kunt daarvoor contact opnemen met Lisette van den Beld, coördinator zij-instroom, lvdbeld@gsf.nl.

Meer weten? Neem dan contact op met:

College De Brink

College De Brink

Receptie