Begeleiding

Arc
Begeleiding

“Wij kennen onze leerlingen!”

Door onze focus op relatie voelt iedere leerling zich gezien en vertrouwd op onze school. Leerlingen, docenten en conciërges kennen elkaar. Op die manier kunnen we voor iedere leerling meer maatwerk mogelijk maken.

Onze mensen
Wij hebben professionals voor veel vormen van leerlingproblematiek, zodat we leerlingen op maat kunnen begeleiden en ondersteunen. Wij differentiëren op niveau, tempo of naar de interesse van onze leerlingen.

Mentoren, docenten en teamleiders hebben oog voor de kwetsbaarheid van sommige leerlingen. Iedere klas heeft een eigen mentor voor persoonlijke begeleiding.

Naast onze bevlogen docenten en mentoren, biedt ook het ondersteuningsteam van College de Brink een optimale begeleiding voor elke leerling. Het ondersteuningsteam bestaat uit een jeugdarts, een schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersonen, remedial teachers, leerlingbegeleiders en een psycholoog. Zij geven vorm aan de zorgstructuur en staan garant voor kwaliteit.

Het doel van het ondersteuningsteam is om voortijdige schooluitval te voorkomen en om leerlingen die tegenslagen ondervinden toch met succes naar een diploma te begeleiden. De mentor kan een leerling bij het ondersteuningsteam aanmelden via twee loketten: één voor cognitieve problemen en één voor sociaal-emotionele problemen. Het ondersteuningsteam kan ook leerlingen op de agenda van het zorgafstemmingsteam plaatsen. Van hieruit kan externe hulpverlening worden ingeschakeld.