College De Brink aan de slag met een “schone en tevreden school en buurt”

Arc

Afgelopen december, tijdens onze oliebollenactie, zeiden we het al: 'Een betere wereld begint op College De Brink’. Deze maand is dat weer bevestigd. De afgelopen weken hebben wij, net als duizenden andere leerlingen, speciale aandacht voor het milieu en klimaat. Dinsdag 5 februari zijn we gestart met een project over afval en vervuiling. Dankzij een stuk subsidie van de Gemeente Laren voor improvisatietheater met de buurt en een subsidie voor een 'groenproject' kwam College De Brink in beweging in haar directe leefomgeving Laren. Het afvalproject bestond onder andere uit het maken van ‘trash art’, leerlingen maakten plastic zeebeesten en afvalmonsters. Op donderdag 14 februari werden de gemaakte kunstwerken gepresenteerd aan hoog bezoek: twee wethouders, mevrouw Van Hunnik en de heer Stam, de heer Tijmen Smit, lid van het College van Bestuur van de Gooise Scholenfederatie en uiteraard onze eigen schooldirectie en docenten.

Het afvalproject is een onderdeel van de projectweek die in het teken van ‘Geluk’ stond. De leerlingen hielden zich niet alleen bezig met hun eigen geluk, maar ook met dat van de rest van de school en buurt. De eerste dag werd het ingezamelde plastic omgetoverd tot kunst. Het viel veel leerlingen op hoe gemakkelijk het was om aan plastic afval te komen, ‘dat moet echt minder worden’. Daar is ook meteen een oplossing voor bedacht: statiegeld op kleine PET-flesjes. Leerjaar 1 heeft hierover brieven geschreven aan mevrouw Van Hunnik, die brieven zijn slechts het begin; er wordt gewerkt aan een petitie. Tijdens de rondleiding hebben verschillende leerlingen een aantal brieven voorgelezen, leerlingen hebben duidelijk wat opgepikt tijdens het project: ‘Ik ben nu 12, als ik 100 ben wil ik dat er nog steeds vissen in de zee zwemmen.’ Aan het einde van de rondleiding werden de brieven symbolisch overhandigd aan mevrouw Van Hunnik. Zij nam ze graag aan, want ze staat helemaal achter dit goede idee!

Het bezoek kon ook in gesprek met de makers van de kunstwerken. Vol trots vertelden de leerlingen over hun kunstwerk. Na de rondleiding deelde College De Brink mee dat de schoolleiding en de Gooise Scholenfederatie zo geïnspireerd geraakt zijn door de leerlingen dat er de komende tijd onderzoek gedaan wordt naar een betere afvalscheiding voor alle scholen. De leerlingen kregen als blijk van waardering een certificaat. De IKEA-vis van Alex kwam als winnaar van de publieksprijs uit de bus. Geheel passend bij het thema kreeg hij een Dopper cadeau.