Communicatie

Arc

Wij vinden het belangrijk dat we goed samenwerken met zowel onze leerlingen als hun ouders. We organiseren daarom verschillende informatiebijeenkomsten en ouderavonden, maar onderhouden ook persoonlijk contact via de mentor.

De band met ouders

In de tocht van groep acht naar het eindexamen in klas vier van het voortgezet onderwijs, maakt uw kind een enorme groei door. Uw kind is op weg naar volwassenheid. Het is belangrijk om tijdens deze groei naar volwassenheid, die eigenlijk een gigantische zoektocht van het kind is, elkaar te helpen en te ondersteunen. Op College de Brink hechten we daarom enorme waarde aan een goede relatie met de ouders van onze leerlingen. Wij staan graag in contact met u en nodigen u daarom ook uit om samen op te trekken in de begeleiding van uw kind(eren). Together we can!

U zult op verschillende manieren geïnformeerd worden door de school over het welzijn en de voortgang van uw zoon/dochter. Naast contact met de mentor (via mail, telefonisch en eventueel op school) hebben we uiteraard ook een aantal schoolbrede informatie kanalen:

Algemene ouderavonden

Er worden regelmatig thema-avonden georganiseerd op College de Brink voor de ouders van onze leerlingen. Deze avonden hebben thema’s als pesten, social media, loverboys en over hoe om te gaan met je puber(s) thuis. Naast het algemene gedeelte is er ruimte om persoonlijk contact te leggen met de mentor. 

Ouderavonden

Naar aanleiding van de rapporten organiseren we een reeks aan ouderavonden. Ouders kunnen in gesprek met de mentor en/of vakdocenten. De docenten kunnen toelichting geven op de vorderingen die de leerling maakt en ouders kunnen vragen stellen of belangrijke informatie delen. 

SOMtoday

Via SOM kunnen ouders de prestaties van hun zoon of dochter volgen. Daarnaast biedt SOM informatie over het huiswerk en de eventuele absentie van de leerling.

Tevredenheid

Wij peilen jaarlijks de tevredenheid van de leerlingen en hun ouders over de sfeer, veiligheid en het onderwijsaanbod van de school. Wat zij vooral waarderen is de veiligheid op school en de begeleiding die met name door de mentor wordt geboden. De uitkomsten van deze peilingen gebruiken we om met leerlingen en ouders nader in gesprek te kunnen, zodat we ons op diverse terreinen kunnen verbeteren.

Ouderraad

Wij hebben een actieve, betrokken ouderraad. Naast het verzorgen van hand- en spandiensten verzorgt de ouderraad diverse thema-avonden. We vragen ouders regelmatig naar hun bevindingen. De directie laat zich informeren over de wensen die er leven via de vertegenwoordigers uit de ouderraad. 

Gescheiden ouders?

Bent u gescheiden of gaat u scheiden, dan vragen wij bij de inschrijving van de leerling aan u en uw ex-partner of u heeft afgesproken hoe u informatie van school wilt ontvangen. Wanneer er bijzonderheden zijn, kunt u contact opnemen met onze intakecommissie (cdb-intake@gsf.nl).

Het wettelijk Protocol informatievoorziening gescheiden ouders kunt u onderaan deze pagina downloaden.