Communicatie

Arc

Wij vinden het belangrijk dat we goed samenwerken met zowel onze leerlingen als hun ouders. We organiseren daarom verschillende informatiebijeenkomsten en ouderavonden, maar onderhouden ook persoonlijk contact via de mentor.

Ouderinfo en schoolmails

Een aantal keer per jaar verschijnt de Ouderinfo. In deze nieuwsbrief houden we alle ouders op de hoogte van de lopende zaken op College De Brink. Dit kan van praktische aard zijn, maar ook worden ouders via deze weg op de hoogte gesteld van leuke activiteiten en bijzondere prestaties van onze leerlingen.
Naast de Ouderinfo houden we onze ouders ook actief op de hoogte door middel van e-mail. Het is daarom van belang dat wij de meest recente contactgegevens van de ouders hebben.

Gescheiden ouders

Bent u gescheiden of gaat u scheiden, dan vragen wij bij de inschrijving van de leerling aan u en uw ex-partner of u heeft afgesproken hoe u informatie van school wilt ontvangen. Wanneer er bijzonderheden zijn, kunt u contact opnemen met onze intakecommissie (cdb-intake@gsf.nl).
Het wettelijk Protocol informatievoorziening gescheiden ouders kunt u onderaan deze pagina downloaden.