Gastles door oud-leerling Luiz

13 november 2018
Arc

Maandag 5 november jl. hebben onze 4e-jaars GVWB leerlingen een gastles gehad van oud-leerling Luiz van Pareren. Deze les was zo'n succes dat het beoogde uur resulteerde in een middagvullend programma voor zowel de leerlingen van GVWB als van techniek.

Gastles door oud-leerling Luiz

Voor het keuzevak ‘Werken in de geüniformeerde dienstverlening’ kwam Luiz een gastles geven over zijn werk. Luiz werkt bij defensie, bij het onderdeel de luchtmacht. Vol enthousiasme vertelde hij over zijn loopbaan na het behalen van zijn diploma op College De Brink. Eerst heeft hij de VeVa opleiding doorlopen waarna hij werd aangenomen bij defensie. Luiz maakte zijn verhaal nog boeiender door allerlei materialen te tonen. Leerlingen mochten zelfs een aantal uniformen aantrekken. De leerlingen luisterden erg geboeid, ze vonden het een heel leuke les. Vooral de opdracht die ze kregen, die niemand goed heeft uitgevoerd, vonden ze erg leuk om te doen.

Na deze les stelde Luiz voor om nog even te blijven voor de 3e jaars. De docenten lieten zich dit geen twee keer zeggen en pasten meteen de les aan, dit mooie verhaal gunden ze ook deze leerlingen! De GVWB-docenten snelden naar de vakroutes PIE en BWI om hun leerlingen uit te nodigen. Interesse genoeg!

Al met al was het een heel leuke en leerzame gastles voor flink wat leerlingen. Luiz vond het zelf ook leuk om te doen en hoopt nog een keer gevraagd te worden.

 

College De Brink aan de slag met een “schone en tevreden school en buurt”

College De Brink aan de slag met een “schone en tevreden school en buurt”

Het afvalproject is een onderdeel van de projectweek die in het teken van ‘Geluk’ stond. De leerlingen hielden zich niet alleen bezig met hun eigen geluk, maar ook met dat van de rest van de school en buurt. De eerste dag werd het ingezamelde plastic […]

Een betere wereld begint op College De Brink!

Een betere wereld begint op College De Brink!

Twee weken geleden is klas 2M1 begonnen met het lezen van ‘Het hedendaagse heldenboek’ van Rachel van der Pol. Dit inspireerde de leerlingen om kleine vriendelijke daden voor een ander uit te voeren. Tot genoegen van de docent hebben meerdere leerlingen na de eerste les […]

Webshop: leerlingen maken en leerlingen verkopen!

Webshop: leerlingen maken en leerlingen verkopen!

U kunt hier nu de resultaten kopen van het nieuwe project “Leerlingen maken en Leerlingen verkopen”. Leerlingen van de afdeling HBR bakken in de decemberweken heerlijke kerstkransjes en oliebollen voor de periode rond de kerstdagen en oud & nieuw. Leerlingen van de afdeling Economie & […]