Gedragsregels

Arc

Leerlingen en medewerkers gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om, maken dus geen ruzie en doen hun best voor een goed leef- en leerklimaat, zowel binnen als buiten de les. Om dat te bereiken zijn wel een aantal regels en afspraken nodig. Hieronder hebben we de belangrijkste regels en afspraken opgeschreven. Voor een volledig overzicht moet je kijken in het leerlingenstatuut op de website van de school.

We verwachten van je dat je je best doet om de les goed te laten verlopen.

Bekijk hier onze uitgebreide gedragsregels.