Gooi on Stage leerjaar 2

Arc

31 maart 2022 vindt het beroepenfeest van Het Gooi on Stage plaats. Circa 250 professionals vertellen aan ruim 900 leerlingen over hun vak. Twee weken later, tijdens de Doe Dag op 21 april 2022, gaan leerlingen op werkbezoek bij de bedrijven waarmee zij tijdens het Beroepenfeest afspraken mee hebben gemaakt. Ze kunnen de werkplek bekijken, mogen meewerken en kunnen doorpraten met een beroepsbeoefenaar over het beroep en de werkdag. De leerlingen worden op school door hun mentor voorbereid. Het is belangrijk dat u als ouder uw kind helpt bij de voorbereiding. Zo dragen we bij aan de ambities en dromen van jongeren, van scholier tot student. Kortom, help mee aan de toekomst van uw kind!

  • Beroepenfeest 31 maart 2022
    Locatie: Grote Kerk Naarden
  • Doe Dag 21 april 2022 (op locatie)