Ondersteuningsteam

Arc

Soms gaat het onderwijs even niet vanzelf. Een leerling kan tijdelijk niet goed in zijn/haar vel zitten, bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis in het gezin. Op school willen we samen met de ouders en de leerlingen optrekken naar succes. College de Brink biedt op verschillende manieren begeleiding. Allereerst is er de begeleiding vanuit de mentoren en het docententeam. Daarna kan worden opgeschaald naar ons ondersteuningsteam.

Dit team kent meerdere specialisten. Op College de Brink werken bijvoorbeeld een orthopedagoog, een psycholoog, een schoolmaatschappelijk werkster, een taalspecialist (voor dyslexie, NT2 etc.) en een gespecialiseerde leerlingbegeleider. Ook werken we samen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en leerplicht. We merken dat we leerlingen bij milde problematiek, samen met de mentor, ouders en de leerling zelf, snel verder kunnen helpen.

Wanneer er behoefte is aan een meer structurele aanpak, zal het ondersteuningsteam een ontwikkelingsperspectief schrijven/opstellen om de leerling weer op de rails te krijgen. In een ontwikkelingsperspectief beschrijven we aan welke doelen er gewerkt wordt en wat de achtergrond is van de zorgen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met alle betrokkenen.
Soms is ook of juist meer ondersteuning buiten school nodig. Ook dit zullen we dan bespreekbaar maken en we kunnen helpen om dan de goede hulp in te zetten. Hiervoor werken we bijvoorbeeld nauw samen met de gemeenten, jeugdarts en leerplicht.

Onze ervaring is dat we veel kunnen bereiken als we er samen voor gaan.