Betekenisvol leren

Arc

Voor onze leerlingen is het belangrijk dat het leren betekenis heeft, het moet aansluiten bij de werkelijkheid. Daarom werken wij met “leren door doen” in simulaties en buiten de school door praktijkstages en excursies. Daarnaast maken werkweken (leerjaar één), survivalkamp in de Ardennen (leerjaar drie), talentenjachten, excursies, muziek- en toneelavonden, polderdagen en sportdagen het onderwijs nog aantrekkelijker.

Hoe ziet het betekenisvol leren er in de dagelijkse praktijk uit?
Wij bieden:

  • lessen op een leerplein, hier werken leerlingen aan het ontwikkelen van zelfstandigheid en samenwerkend leren;
  • oriëntatie op de beroepsopleidingen door middel van praktijklessen;
  • lessen in zang, dans, drama en musical;
  • samenhang tussen de theorievakken en de beroepsgerichte vakken;
  • de mogelijkheid om mee te doen aan regionale en landelijke vakwedstrijden (horeca, techniek);
  • werkpleksimulaties in alle beroepsopleidingen;
  • buitenschools leren in de vorm van praktijkstages in alle branches;
  • delen van het mbo-programma in leerjaar 4.