Scholen op de kaart

Arc

College de Brink is aangesloten bij Scholen op de kaart. Scholen op de kaart is een project om meer openheid te bieden over schoolprestaties van middelbare scholen. Op de website van Scholen op de kaart is informatie te vinden over onze resultaten, de tevredenheid van ouders en leerlingen en over ons onderwijsbeleid.