Onze school

Arc

Wij willen als school van waarde zijn! 

Overtuigingen van onze docenten :

 • We hechten grote waarde aan het mentoraat;
 • We zijn een team;
 • We richten ons op succeservaringen;
 • We dagen leerlingen uit om actief en zelfstandig te leren;
 • We kennen onze leerlingen en houden rekening met verschillen;
 • We laten los waar gewenst en we begeleiden waar nodig.

We starten pas om 09:00 uur, waarom eigenlijk?

Wanneer je een leerling van College de Brink bent, dan mag je rekenen op onze onvoorwaardelijke steun. Deze steun komt in de vorm van onze kennis die we aan jou overdragen en onze hulp die wij je dagelijks geven. 

Wij vinden het ook belangrijk dat je gezond bent en blijft. Uit wereldwijd wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen goed en veel moeten slapen. Met name voor pubers geldt dat zij veel slaap nodig hebben (meisjes puberen tussen de 9 en de 14 jaar en jongens puberen tussen de 10 en de 17 jaar). 

Kinderen verliezen ontzettend veel energie aan het puberen. Het is tevens cruciaal dat het kinderbrein zich in deze periode goed kan ontwikkelen. 

Op College de Brink vinden wij dat jullie gezondheid van invloed moet zijn op ons lesrooster. Dit betekent dat de lessen op College de Brink pas om 09:00 uur starten.

Strenge school of geen strenge school?

Eén van de allerleukste vragen van een groep 8 leerling was: “Zijn jullie nu een strenge school of geen strenge school?”

Zo’n vraag verdient natuurlijk een antwoord! Wij zijn geen strenge school, maar wel een duidelijke school. Op school gedragen we ons allemaal netjes. Dit geldt voor de leerlingen en voor de docenten. We pesten elkaar niet, maar we helpen elkaar. We luisteren naar elkaar en praten met elkaar. Met elkaar is het leven gewoon beter.

College de Brink werkt met een sanctieprotocol. Hierin staat precies wat niet mag. Als je toch een fout begaat, dan gaan we in gesprek met je om je te helpen. Je wilt namelijk dezelfde fout niet twee keer maken.

 

Je zult bij ons al snel merken dat er dezelfde regels zijn als op de basisschool, het is bijvoorbeeld verplicht om je huiswerk te maken of je boeken mee te nemen naar de les of op tijd te komen in de les. Bij ons geldt: afspraak is afspraak. Lukt dit je niet, dan gaat de mentor met je in gesprek. 

Het is bij ons zoals bij jou thuis,… er zijn regels. Je moet je bord in de vaatwasser zetten, ook als je er geen zin in hebt!

— Eric van ’t Zelfde

Structuur en duidelijkheid

 • Je gedraagt je;
 • Er wordt niet gepest; je helpt de ander juist;
 • We werken met een verzuimprotocol en een sanctieprotocol;
 • De mentor heeft wekelijks veelvuldig contact met zijn leerlingen;
 • Iedere leerling valt onder een mentor, een docententeam en een teamleider;
 • Via SOM houden we alle ouders dagelijks op de hoogte;
 • Voor de leerlingen bij wie extra ondersteuning nodig is, bieden wij deze extra ondersteuning;
 • Voor ouders is de school altijd bereikbaar.