Ouderraad & Medezeggenschap

Arc

College de Brink heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). De doelstelling is meewerken aan het creëren van een prettige, stabiele, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving voor onze kinderen. We willen een leeromgeving die een optimale basis biedt om kennis te verrijken en inzicht te vergaren.

Dit wil de OR bereiken door inhoud te geven aan:

  • Behartiging van de belangen van leerlingen en ouders.
  • Regelmatig overleg met de schoolleiding en leerlingenraad.
  • Praktische hulp bij activiteiten en speciale gelegenheden (zoals de open dag en chill-out na eindexamens).
  • Thema-avonden voor ouders.

De OR vergadert 5x per jaar op dinsdagavond op school vanaf 19:30 uur. Daarnaast is de OR vertegenwoordigd op school tijdens gelegenheden zoals open dag, informatieavonden en de diploma-uitreiking. Mogelijke onderwerpen die tijdens vergaderingen aan de orde komen zijn: school- en jaarplan, lesuitval, vrijwillige ouderbijdrage, pesten en agressie, zorgbeleid en pestprotocol, onderwijsvernieuwing, schoolkamp et cetera.

Medezeggenschap

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders, medewerkers en leerlingen praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op College de Brink. Drie ouders uit de OR en zes medewerkers vormen de MR.

Aangezien College de Brink onderdeel is van de GSF zijn er ook twee medewerkers en twee ouders afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Meer over (bevoegdheden van) de medezeggenschapsraad vindt u bij www.medezeggenschapsraden.nl.