Basis, kader & mavo

Arc

Op College De Brink bieden wij een breed aanbod van beroepsopleidingen. We hebben de leeromgeving zo ingericht, dat leerlingen al vanaf dag één kennismaken met het werkveld in onze praktijklokalen. Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden en doorlopende leerroutes naar het mbo vorm te geven.

Basis, kader & mavo

Wij bieden een gestructureerde, veilige en kansrijke leeromgeving. Bij ons ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn. We bieden drie verschillende leerwegen (niveaus): basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en mavo. Onze basisleerlingen worden voorbereid op het uitvoerende, praktische werk. De kader- en mavoleerlingen krijgen daarnaast een theoretische verdieping, waardoor ze voorbereid worden op een mogelijk leidinggevende rol.

In leerjaar één en twee zijn er basis/kader- en kader/mavo-klassen. Dit maakt het voor leerlingen mogelijk om één of meer vakken op een hoger niveau te volgen, zodat iedere leerling de kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Speciaal voor leerlingen met een lwoo-indicatie hebben we kleinere klassen. Op die manier kunnen we die leerlingen de aandacht en begeleiding geven die ze nodig hebben.