Basis, kader & mavo

Arc

Op College De Brink bieden wij een breed aanbod van beroepsopleidingen. We hebben de leeromgeving zo ingericht, dat leerlingen al vanaf dag één kennismaken met het werkveld in onze praktijklokalen. Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden en doorlopende leerroutes naar het mbo vorm te geven.

Basis, kader & mavo

College de Brink heeft een breed aanbod van beroepsopleidingen. Onze beroepsgerichte programma’s maken het mogelijk onderwijs op maat te bieden en doorlopende leerroutes naar het mbo vorm te geven. 

 Wij bieden drie verschillende leerwegen (niveaus): 

  • basisberoepsgericht; 
  • kaderberoepsgericht; 
  • gemengde leerweg (GL)/theoretische leerweg (TL) oftewel: mavo 

Onze basisleerlingen worden voorbereid op het uitvoerende, praktische vakmanschap. De kader- en mavo leerlingen krijgen een extra theoretische verdieping, waardoor ze voorbereid worden op een mogelijk leidinggevende rol binnen bedrijven.

In leerjaar één zijn basis/kader- en kader/mavo-klassen. Dit maakt het voor leerlingen mogelijk om één of meer vakken op een hoger niveau te volgen. In leerjaar 2 word je op het juiste niveau geplaatst. Je volgt dan onderwijs op basisniveau; kaderniveau of op de mavo.

Speciaal voor leerlingen met een lwoo-indicatie hebben we kleinere klassen. Op die manier kunnen we die leerlingen de aandacht en begeleiding geven die ze nodig hebben.

Mavo

De mavo bestaat uit twee leerwegen: de theoretische leerweg (TL) en de gemengde leerweg (GL). Het niveau van de theorievakken (zoals Nederlands, Engels, wiskunde, enz.) is hetzelfde, maar het aantal vakken verschilt (TL heeft 6 theorievakken en GL heeft 5 theorievakken + een praktijkvak).

 Op College de Brink krijgen alle leerlingen de kans om het TL-diploma te behalen. Hierbij heb je in mavo 3 de keuze voor 7 theorievakken en het praktijkvak. Wij doen dit om je kansen richting de havo te verhogen.

Mocht je na je mavo-diploma verder willen naar de havo, dan kan dat. Wij sluiten aan op twee havo-profielen: Economie & Maatschappij en Natuur & Gezondheid. Je moet dan wel voldoen aan een bepaald vakkenpakket, wij adviseren daarom voor aansluiting bij E&M de vakken geschiedenis, economie en aardrijkskunde te volgen. Voor N&G is het advies biologie en nask2 (scheikunde) te kiezen. 

Wij bieden:

  • Een éénjarige brugperiode;
  • Oriëntatie op de beroepsopleidingen door middel van praktijklessen;
  • Deelname aan regionale en landelijke vakwedstrijden (horeca);
  • Werkpleksimulaties in alle beroepsopleidingen;
  • Buitenschools leren door praktijkstages;
  • Aanbieden van onderdelen van het mbo-programma in leerjaar 4.

Het vmbo is de motor waar ons land op draait!

— Eric van ’t Zelfde