Privacy Statement

Arc

Bij de Gooise Scholen Federatie (GSF) hebben privacy en veiligheid hoge prioriteit. Binnen de scholen van de GSF gaan alle medewerkers zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ieders privacy te beschermen. Hoe we dat doen is vastgelegd in ons informatiebeveiligings- en privacybeleid en in het privacyreglement van onze organisatie. Hier staat beschreven hoe wij (en onze leveranciers) in onze organisatie omgaan met persoonsgegevens. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

In het reglement staat bijvoorbeeld:

  • hoe omgegaan wordt met persoonlijke gegevens;
  • dat we adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage en gebruik;
  • dat wij transparant zijn over de verwerking van de persoonsgegevens;
  • dat wij het minimale aantal gegevens verwerken voor specifieke doelen;
  • dat wij gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de betreffende persoon (of ouder) toestemming heeft gegeven, vooraf is geïnformeerd of het een wettelijke verplichting betreft;
  • dat wij onze leerlingen en medewerkers informeren over het gebruik van de persoonsgegevens en eenvoudige mogelijkheden bieden om gegevens en de keuze die men ten aanzien van privacy  gemaakt heeft in te zien en aan te passen.

Dit is het Privacy Statement van de Gooise Scholen Federatie. De GSF kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 mei 2017. De meest recente versie vindt u altijd op GSF.nl.