Rob Peetoom Academy op College de Brink

8 maart 2021
Arc

Nederlands bekende kapper, Rob Peetoom, is van plan om zijn praktijkkennis, opgedaan in ruim 50 jaar binnen het kappersvak, te delen met de middelbare scholieren van de vakroute Zorg & Welzijn op College De Brink te Laren.

Nederlands bekendste kapper, Rob Peetoom, is van plan om zijn praktijkkennis, opgedaan in ruim 50 jaar binnen het kappersvak, te delen met de middelbare scholieren van de vakroute Zorg & Welzijn op College De Brink te Laren.

Rob Peetoom over de samenwerking met College de Brink:
“Educatie is het kloppende hart van het kappersvak, zo bewaak je de filosofie en kwaliteit, stimuleer je de nieuwsgierigheid en garandeer je de ontwikkeling van leerlingen door middel van een allround trainingsaanbod dat uitdaagt en inspireert.”
De Rob Peetoom Academy start per schooljaar 2021-2022 een nieuw, exclusief lesprogramma, speciaal ontworpen voor vmbo-leerlingen. Zij zullen, zo is het plan, ruim 100 lesuren hair en 50 lesuren beauty gaan verzorgen, bovenop het reguliere lesprogramma van de school. Het programma richt zich op de leerlingen in leerjaar drie en wordt het jaar daarna uitgebreid naar leerjaar vier. Rob Peetoom wil kijken of hij dit kan uitrollen naar andere vmbo-scholen in Nederland. College de Brink en Rob Peetoom hebben de ambitie om ook het mbo te betrekken om zo het vmbo en het mbo meer te verbinden in Nederland.

In deze lessen komen de leerlingen alles te weten over de kappers-en beauty industrie, de historie, van het vak en de vakinhoudelijke technieken. “We willen gaan werken aan hun technieken, hun kennis, hun trots en plezier.” aldus directeur van College de Brink, Eric van ‘t Zelfde.

“Zo ontstaat passie.”

De praktijk salon van College de Brink krijgt een make-over. Dat betekent: een moderne en professionele look waar leerlingen de meest professionele beroepspraktijk ervaren. De lessen worden verzorgd op het hoogst denkbare niveau door specialisten, zijnde de Rob Peetoom Trainers. Er wordt gedoceerd volgens de modules, zoals deze voor de Rob Peetoom Academy in Halfweg, zijn ontwikkeld. Oftewel; professionele praktijkkennis, uitgedragen door de gepassioneerde leermeesters.

Het oude Leermeester-gezel principe, waarin de leerling meeloopt met de meester en zich gaandeweg door afkijken, oefenen en overnemen, de beroepshandelingen eigen maakt, wordt zo bij College de Brink op hedendaagse en moderne wijze in de praktijk gebracht.

De missie van Rob Peetoom is dan ook om passie voor het kappers- en beautyvak te ontwikkelen bij vmbo leerlingen en om zo toekomstige topkappers te ontdekken en op te leiden.

Leerlingen die het kappers- en beautyvak in willen, kunnen bovendien een stageplaats krijgen in een van de 15 salons van Rob Peetoom. Als kers op de taart, kunnen de leerlingen van College de Brink jaarlijks een bekostigde stageplek verdienen bij de Rob Peetoom salon op Bali (Indonesië) of in zijn prestigieuze Peetoom salon in New York (USA). Uiteraard biedt de opleiding ook de aansluiting binnen de gehele kappersbranche en alle daar aanwezige stageplaatsen.

Eric van ‘t Zelfde, directeur van College de Brink, is verheugd met deze samenwerking. “Dit is toch wel een droom die werkelijkheid wordt voor onze leerlingen. Wij gunnen onze leerlingen het beste onderwijs van de wereld en toegang tot de wereld! Dat betekent voor een school dat je hierop je onderwijs inricht. Het vmbo verdient het om gezien en erkend te worden als de topopleiding in en voor Nederland.”.

“Laat de leerlingen van het vmbo beroepstrots ervaren en laat deze leerlingen ook uitvliegen over de wereld voor hun stages. In de samenwerking met Rob Peetoom, ontvangen onze leerlingen erkenning voor hun kunnen en geven wij hen de expertise om hun dromen waar te maken. En uiteraard zijn wij voornemens om al wat we in dit kader met de Rob Peetoom Academy leren, te delen met iedereen die daar belangstelling voor heeft en met de andere vmbo-scholen in Nederland. Het is ook onze ambitie om het mbo te verbinden met het vmbo. Dit wordt daarmee ook een belangrijke samenwerking voor het Nederlandse onderwijs.

Zoals de gildes stonden voor vakmanschap, zo staan wij in die geest ook voor dat meesterschap.”

Rob Peetoom:

“De visie is meer dan opleiden voor een baan in een mooie salon, juist leren onze leerlingen de kennis en kunde om een onvergetelijke carrière te bouwen in de beauty industry.”