Toelatingsvoorwaarden

Arc

Na de aanmelding neemt College de Brink contact op met de basisschool en vraagt het overstapdossier op te sturen. Op basis van het basisschooladvies volgt er een voorlopige plaatsing.

Om de aanmelding vlot te kunnen laten verlopen, kunt u ons helpen door de basisschoolleerkracht één tot twee weken na aanmelding te vragen of hij/zij de informatie naar College de Brink heeft gestuurd.

Definitieve plaatsing
Er volgt onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte die de toekomstige leerling nodig heeft. Als het oordeel van de intakecommissie positief is, volgt er een definitieve aanname en zal deze eind mei schriftelijk worden bevestigd.

Verwijzing
Wanneer blijkt dat de intakecommissie tot de conclusie komt niet te kunnen voorzien in de benodigde ondersteuningsbehoefte volgt er een verwijzing naar een school binnen het samenwerkingsverband die daar wel in kan voorzien.

Afwijzing
Een afwijzing zal worden gedaan wanneer de leerling een basisschooladvies heeft dat niet overeenkomt met het onderwijs op College de Brink. Ook kan een afwijzing volgen wanneer de school “vol” is.

College de Brink kent geen wachtlijsten maar plaatst volgens vastgestelde criteria in het geval er meer aanmeldingen zijn dan de school aankan:

  • Voorrang indien broer/zus op school of zoon/dochter van GSF-medewerker.
  • Evenwichtige verdeling van de leerlingen over verschillende afdelingen.
  • Volgorde van aanmelden.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info-cdb@gsf.nl