Vijfde leerjaar

Arc

Ons vijfde leerjaar: een onderwijskundig gedurfd en geniaal plan!

Op scholen In Nederland gebeuren soms de wonderbaarlijkste zaken. We laten leerlingen niet in de steek, we trekken gezamenlijk op naar het diploma en het lukt ons met regelmaat om leerlingen naar een hoger niveau te tillen. Op College de Brink bieden wij een unieke constructie aan: het vijfde schooljaar.

Dit extra schooljaar biedt de unieke kans, om als basisleerling, binnen één schooljaar het kader-diploma te behalen. Dit kader-diploma geeft leerlingen de mogelijkheid om op het mbo in te stromen op niveau 3 of 4 in plaats van niveau 2.

Invulling vijfde leerjaar

In het vijfde leerjaar werken leerlingen aan het behalen van hun kaderdiploma. Dit diploma geeft leerlingen de mogelijkheid om op het mbo in te stromen op niveau 3 of 4 in plaats van niveau 2. 

Sommige vervolgopleidingen op het mbo worden alleen op het kader-niveau aangeboden, in deze gevallen is een vijfde schooljaar dus een ontzettend belangrijke kans voor de basis-leerlingen!

Aangezien het praktijkvak al op kaderniveau wordt afgesloten op College de Brink, ligt de focus in dit vijfde schooljaar volledig op de theorie vakken (Nederlands, wiskunde, Engels etc.). Dit biedt de leerlingen ruimte om zich goed voor te kunnen bereiden op het schoolwerk. We verwachten dat de leerlingen per week rond de 17 uur les krijgen. 

Uitgangspunten

Er is een aantal voorwaarden voor toelating tot deze unieke kans.
De leerling:

  • staat voor alle theorievakken een 6,8 of hoger;
  • krijgt een positief advies van het docententeam m.b.t. de deelname aan het vijfde leerjaar;
  • is beschikbaar na de (praktijk)examens voor aanvullend onderwijs.