Brenda Mol wordt nieuwe directeur van De Fontein

30 juni 2021
Arc

De Fontein heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur. 

Brenda Mol volgt Adriaan Nagel op die, na ruim 12,5 jaar directeur te zijn geweest op De Fontein, de school goed achterlaat en gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Het College van Bestuur, bestaande uit Annet Kil en Tijmen Smit, is Adriaan bijzonder erkentelijk voor alles wat hij voor het De Fontein heeft betekend. Brenda Mol heeft de afgelopen jaren als leidinggevende op verschillende vo-scholen gewerkt in en rondom Amsterdam. Het bestuur van de GSF is verheugd met de komst van Brenda Mol naar De Fontein. “Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Brenda met al wat zij meebrengt de belofte van verdraaid goed onderwijs aan onze leerlingen zal realiseren en ons GSF-team verder zal versterken” aldus het College van Bestuur.