Voor groep 8… en groep 7

Arc

Op De Fontein zit je goed…

Wist je dat als je begint op De Fontein je een eigen chromebook krijgt? Deze mag je ook mee naar huis nemen.

Wist je dat je op De Fontein na klas 1, na klas 2 en na klas 4 kan doorstromen naar de Havo.
Het Goois Lyceum heeft (mits je aan de instroomeisen voldoet) gegarandeerd een plek voor je!

Wist je dat na klas 4 ruim 35 % van onze leerlingen naar de Havo gaat?
Wij bieden een aansluittraject aan. Deze leerlingen slagen in 2 jaar 100% voor het Havo-examen!

Wist je dat wij een loopbaan-expert voor je in huis hebben met een zeer ruim netwerk op het MBO?

Wist je dat ons slagingspercentage al jaren ruim boven het regio gemiddelde is?

Op De Fontein zit je altijd goed!

We hebben een speciale gids voor nieuwe brugklassers met alles wat je moet weten om snel gewend te zijn op De Fontein.