Je start op De Fontein

Arc

Op De Fontein hechten we aan goede groepsdynamica, want als de groep goed draait, voelt iedereen zich fijn en dan kunnen de leerlingen het beste presteren.
Omdat we van veel verschillende basisscholen leerlingen krijgen,  maken we door middel van een introductieprogramma binnen een aantal dagen van een groep individuen een hechte klas.
Iedere klas heeft een coach die hierin de spil is.

De verschillende leerlagen volgen ieder een apart introductieprogramma.

Leerjaar 1

Voor leerjaar 1 begint het programma eigenlijk al voor de zomervakantie.
De nieuwe leerlingen komen een middag naar De Fontein en maken kennis met hun coach en hun klasgenoten. Dan krijg je meteen te horen wat je moet kopen voor het nieuwe schooljaar zoals een agenda, geodriehoek et cetera.
Doormiddel van kennismakingsspelen ontstaan al snel de eerste vriendschappen.

Na de zomervakantie begint het voor de leerlingen het echte introductieprogramma.
Dit programma duurt een aantal dagen.
De leerlingen maken eerst weer kennis met hun coach en klas.
Ze gaan een speurtocht doen door de school om zo de school goed te verkennen en de medewerkers van school te leren kennen.
Heerlijk en gezellig is ook de lunch die zij samen maken en dan klassikaal opeten.
Om de omgeving te leren kennen, spelen de leerling “wie is de mol” en als klapper is er ieder jaar een echte Afrikaanse Djembe voorstelling toegankelijk voor ouders en andere familieleden.
We gaan ook op pad. Met een bus gaan we naar De Kwakel, polder sporten!
Na 3 weken is er dan nog een spectaculair brugklasfeest met een thema,    bijvoorbeeld Halloween of “White Glitter”.
We hebben 2 x per week een coach moment.
Door het jaar heen zijn er sporttoernooien, soms per leerlaag maar ook met andere leerlagen om zoveel mogelijk Fonteiners te leren kennen en vrienden mee te worden!

Leerjaar 2

Na een heerlijke zomer komen de leerlingen op school en beginnen we met een coach moment. In deze ochtend gaan we opnieuw met elkaar (en evt. nieuwe leerlingen of leerlingen uit een andere eerste klas) kennismaken onder begeleiding van de coach van dat jaar.
In de middag trekken we erop uit en gaan we een sportief programma volgen om elkaar nog beter te leren kennen. De afgelopen jaren hebben wij “in de boomtoppen gehangen”.
Iedere week is er een coach moment.
In de eerste periode zal de coach samen met de klas een klassenmiddag/avond organiseren.
Door het jaar heen zijn er sporttoernooien, soms per leerlaag maar ook met andere leerlagen om zoveel mogelijk Fonteiners te leren kennen en vrienden mee te worden!

Leerjaar 3

Doordat de klassen geformeerd zijn op de vakken keuzes die in klas 2 gekozen zijn, zijn de klassen 3 veelal anders dan in klas 2. In de regel ontvangen we in klas 3 ook een aantal zij-instromers van andere klassen. De eerste ochtend is dan ook kennismaken met elkaar en de coach. In de middag volgen de leerlingen samen met hun coach een survivalprogramma op locatie. We worden daar met de bus heen gebracht.
Iedere week is er een coach moment.
In de eerste periode zal de coach samen met de klas een klassenmiddag/avond organiseren.
Door het jaar heen zijn er sporttoernooien, soms per leerlaag maar ook met andere leerlagen om zoveel mogelijk Fonteiners te leren kennen en vrienden mee te worden!

Leerjaar 4

Doordat de klassen geformeerd zijn op de profielkeuze richting die in klas 3 gekozen is, zijn de klassen 4 veelal anders dan in klas 3. In de regel ontvangen we in klas 4 ook een aantal zij-instromers van andere klassen. De eerste ochtend is dan ook kennismaken met elkaar en de coach. In de middag volgen de leerlingen samen met hun coach een sportief programma in Loosdrecht.
Iedere week is er een coach moment.
In de eerste periode zal de coach samen met de klas een klassenmiddag/avond organiseren.
Door het jaar heen zijn er sporttoernooien, soms per leerlaag maar ook met andere leerlagen om zoveel mogelijk Fonteiners te leren kennen en vrienden mee te worden!