Loopbaan van de leerlingen

Arc

De Fontein stelt de loopbaan van onze leerlingen centraal!

Dat doen wij door LOB (loopbaan oriëntatie en beroep) aan te bieden vanaf leerjaar 2.
Op een speelse manier ontdekken leerlingen de leerlingen hun kernkwaliteiten en koppelen die aan vakken en beroepen. Wij werken hierbij nauw samen met onze omliggende MBO- en Havo-scholen.

In klas 4 is er een uniek aansluittraject

Leerlingen kiezen een stroming aan het begin van klas 4: MBO of Havo.
In twee maal 8 middagen van 3 uur leren de leerlingen vaardigheden die bij hun vervolg opleiding horen.

Havo doorstroom klas

Om toegang te krijgen tot deze stroming moeten de schoolexamencijfer einde klas 3 op orde zijn, minimaal een 6,3 en voor Nederlands , Engels en wiskunde geen onvoldoende(s).
De competenties moeten gemiddeld 3,5 zijn (op de schaal van 1 tot 5).
De leerlingen werken in de eerste 8 weken aan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Dit programma is opgezet samen met het Goois Lyceum.
Na deze 8 weken is er een toetsmoment.
Om door te mogen naar deel twee (wederom 8 weken) mag er maar één onvoldoende zijn in de toetsing. De competenties moeten wederom op niveau zijn.
Net voor het tweede deel gaan wij naar Laar en Berg om de Havo daar te bezoeken en echte Havo-lessen (zoals management en organisatie) te volgen.
In het tweede deel van het Havo-traject werken leerlingen drie keer een middag aan Nederlands, Engels en wiskunde op het Goois Lyceum, met echte Havo-docenten.
De overige middagen worden op De Fontein gegeven.

Ook na deel twee is een toetsmoment. Leerlingen die de toetsen voldoende hebben gemaakt, hebben een gegarandeerde plek op het Goois Lyceum (mits de exameneis wordt gehaald).
De overige plekken worden ingevuld op voordracht van De Fontein. Leerlingen moeten wel het aansluittraject hebben doorlopen.
Deze leerlingen behalen op het Goois Lyceum de afgelopen jaren in ALLE gevallen in twee jaar hun HAVO diploma! 100% Fontein leerlingen geslaagd!
Onze leerlingen in 4 Havo doen het minstens net zo goed, vaak beter dan de eigen 4 Havo leerlingen,
Bron: Laar en Berg en Goois Lyceum.

MBO stroom

In twee maal 8 weken worden de leerlingen uitgedaagd om project matig en een op MBO manier een project binnen hun gekozen profiel vorm te geven.
In deel 1 is dit het vormgeven en ontwikkelen van het profielwerkstuk.
In deel 2 gaan leerlingen kennis maken met de vervolgopleiding en het beroepenveld.
De Fontein volgt hoe het gaat met onze leerlingen, ook op het MBO.
Het blijkt dat door dit aansluittraject leerlingen in veelal alle gevallen een goed beeld hebben van hun opleiding en dat leerlingen niet van opleiding wisselen.
Absolute winst!