Onze kernwaarden

Arc

Vertrouwen en Optimisme

  • Je hebt de ambitie om je capaciteiten te ontplooien
  • Je kunt verantwoordelijkheid (leren) dragen
  • Je krijgt ruimte om nieuwsgierig te zijn

Relatie en Dialoog

  • Je gaat bindingen aan: met de ander en met je omgeving
  • Je draagt bij aan een open en eerlijk klimaat
  • Je geeft ruimte voor opvattingen van anderen
  • Je lost problemen op door deze te benoemen en te bespreken

Respect en Veiligheid

  • Je wordt gekend en doet ertoe
  • Je mag je kwetsbaar opstellen
  • Je wordt vertrouwd