Aanmelden voor de brugklas

Arc
Aanmelden voor de brugklas

Vanaf wanneer kunt u uw kind aanmelden

De scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek hebben afspraken gemaakt over het begin en het einde van de aanmelding.
De aanmeldingsperiode voor 2021 loopt van maandag 1 t/m vrijdag 19 maart (12.00 uur).
Meer info over de aanmelding voor scholen voor voortgezet onderwijs in ’t Gooi.

Hoe meldt u uw kind aan bij De Fontein?

De aanmeldperiode is gesloten. Mocht u toch nog een aanmelding willen doen; neemt u dan contact op met het secretariaat van De Fontein per e-mail (info-df@gsf.nl) of telefonisch (035-6927676).

Vragen

Heeft u een vraag, neem contact op met het secretariaat of met de teamleider leerjaar 1 & 2, de heer De Groot.