Aanmelden voor de brugklas 2023

Arc
Aanmelden voor de brugklas 2023

Vanaf wanneer kunt u uw kind aanmelden?

De scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek hebben afspraken gemaakt over het begin en het einde van de aanmelding.
De aanmeldingsperiode voor 2023 loopt van maandag 27 maart t/m vrijdag 31 maart (12.00 uur).
Meer info over de aanmelding voor scholen voor voortgezet onderwijs in ’t Gooi.

Hoe meldt u uw kind aan bij De Fontein?

U kunt niet meer digitaal aanmelden aangezien de aanmeldingsperiode gesloten is. Mocht u nog een vraag hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info-df@gsf.nl of telefonisch via 035-6927676

Vragen:

Heeft u een vraag, neem contact op met het secretariaat of met de teamleider leerjaar 1 & 2, de heer De Groot.