Aanmelden voor de brugklas

Arc
Aanmelden voor de brugklas

Vanaf wanneer kunt u uw kind aanmelden

De scholen voor Voortgezet Onderwijs in het Gooi hebben afspraken gemaakt over het begin en het einde van de aanmelding.
De aanmeldingsperiode voor 2021 loopt t/m vrijdag 5 maart (12.00 uur).
Meer info over de aanmelding voor scholen voor voortgezet onderwijs in ’t Gooi.

Hoe schrijft u uw kind in bij De Fontein?

Wij  verwerken alleen de aanmeldingen die compleet en volledig zijn ingevuld. U levert in:

  • een ondertekend aanmeldingsformulier
  • een fotokopie van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter, deze gegevens worden overgenomen en daarna wordt de kopie vernietigd
  • het originele adviesformulier van de basisschool.

Het aanmeldingsformulier is op school verkrijgbaar of hieronder te downloaden.
Bij het aanmeldingsformulier hoort ook het formulier Toestemming publicatie foto’s en video’s.

De aanmelding van een leerling voor leerjaar 1 wordt in behandeling genomen als daarnaast het originele adviesformulier van de basisschool voor mavo of mavo/havo wordt afgegeven.

Wij verzoeken u om bij de aanmelding eventuele rapportages mee te sturen betreffende dyslexie, dyscalculie of andere informatie, die van invloed kan zijn op de leerprestaties van uw zoon of dochter. Deze informatie is noodzakelijk, indien uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft.

Bericht over plaatsing

U krijgt bericht of uw kind ingeschreven en geplaatst is of afgewezen wordt. Dit zal via de mail gebeuren. De plaatsing geschiedt op basis van het basisschooladvies. Overige informatie wordt door de basisschool pas na plaatsing verstrekt. Dit betreft onder andere informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals de gegevens van het Leerling Volg Systeem. Indien uw kind niet geplaatst kan worden, informeren wij u over andere scholen in de nabije omgeving.

Vragen

Heeft u een vraag, neem contact op met het secretariaat of met de locatieleider mevrouw I Snoeker.