Contact met een docent

Arc

Wij hechten aan een goede samenwerking met ouders. U speelt een grote rol in het schoolsucces van uw kind.
Het is belangrijk dat wij elkaar goed op de hoogte houden. Meestal verloopt dat via de coach van uw kind. De coach speelt een grote rol in de begeleiding en is uw eerste aanspreekpunt. Als resultaten, werkhouding of gedrag van uw kind daar aanleiding toe geven, neemt de coach contact op. U kunt ook altijd zelf een afspraak maken voor een gesprek met de coach, een vakdocent of de teamleider.
De snelste en makkelijkste manier om contact te krijgen met een docent of andere medewerker
is per e-mail. De e-mail-adressen vindt u op onze ‘interne’ site.