De Fontein digitaal voor ouders

Arc

In ons onderwijs gebruiken we natuurlijk de computer. Veel van de door ons gebruikte lesmethodes hebben ook een online-deel. En ook verslagen worden vaak digitaal gemaakt. Uw zoon of dochter werkt daaraan op school in klas 1 t/m 3 op een eigen chromebook, of anders in het computerlokaal of de mediatheek of op een Chromebook die op school aanwezig is óf thuis. Verder werken we met Google Suite for Education. Daarmee hebben alle leerlingen en docenten de beschikking over Google Drive met alle apps, e-mail en ook Classroom. Google hanteert veel verdergaande afspraken over de privacy bij gebruik van dit pakket dan bij een Google privé-account.

Als ouder wilt u natuurlijk op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt op De Fontein en van de resultaten van uw zoon of dochter. Wij kiezen ervoor om de schriftelijke communicatie met u digitaal te laten verlopen. Uw e-mail-adres is daarvoor belangrijk.  Aankondigingen en uitnodigingen ontvangt u op deze manier.
Op de site mijn.defonteinbussum.nl staat onze algemene informatie zoals belangrijke data, informatie over de examens, hoe te handelen bij ziekte van uw zoon of dochter, onze reglementen, enzovoort.

Daarnaast is er Somtoday. Op deze website, die ook voor de leerlingen belangrijk is,  staan het rooster, het huiswerk, de cijfers, de absenties en aanvullende informatie bij de vakken.  Als ouder hebt u een eigen inlog voor Somtoday. Voor de smartphone is er een app beschikbaar.

Voor u is de snelste en makkelijkste manier om contact te krijgen met een docent of andere medewerker de e-mail. De e-mailadressen vindt u hier. Bij dringende of meer ingewikkelde zaken kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen.
Leerlingen gebruiken vooral hun eigen school-e-mailadres voor communicatie met hun docenten. Voor de leerlingen hebben we de Fontein-app. Daarmee sturen we pushberichten over plotselinge roosterwijzigingen.
In leerjaar 1 hebben leerlingen het vak ICT.  Naast de praktische vaardigheden rond het gebruik van de Chromebook en internet besteden we daar ook zeer uitgebreid aandacht aan het meer mediawijs maken van uw zoon of dochter.