In het kort

Arc

Aanmelden tot toelating in het kort

1.
Ouder(s)/verzorger(s) sturen naar ons op:

  • Een ondertekend aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.
  • Een recente pasfoto.

2.
De Gooise Praktijkschool vraagt het onderwijskundig rapport en andere relevante informatie op bij de huidige school van de leerling.

3.
Ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden uitgenodigd voor de intake.

  • Een gesprek tussen de leerling en de schoolpsycholoog.
  • Een gesprek tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de teamleider.

4.
Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is aanvullende informatie nodig om tot een beslissing over plaatsing te komen. Dit kan worden verkregen door:

  • Aanvullend onderzoek.
  • Observatie op de huidige school van de leerling.
  • Proefdraaien op de Gooise Praktijkschool.

5.
Er  wordt een besluit over plaatsing genomen. Dit besluit is afhankelijk van:

  • De uitkomsten van de intake (en eventuele aanvullende informatie).
  • De afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs door het samenwerkingsverband Qinas.

Wanneer wij besluiten een leerling niet toe te laten, worden ouders zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt daarbij altijd een verwijzingsadvies gegeven.

6.
Leerlingen die worden toegelaten krijgen een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag.
Zij maken kennis met de andere leerlingen uit hun advisory en hun advisor.