Beroepsstage

Arc

Beroepsstage

In de beroepsoriënterende fase lopen leerlingen 1 tot 3 dagen per week stage. Elke 3 tot 4 maanden gaan leerlingen naar een andere stageplek, zodat ze verschillende beroepsrichtingen leren kennen .

Tijdens de beroepsoriënterende stage gaat de leerling ervaren of de gekozen beroepsrichting goed bij hem/haar past. Door verschillende stages te gaan lopen, wordt uitgezocht wat voor werk de leerling leuk vindt en waar de leerling goed in is. Het is de bedoeling dat de leerling uiteindelijk een keuze maakt voor een beroepsrichting.

Werken is heel anders en vaak veel vermoeiender dan op school zitten. De leerling gaat tijdens de stages leren langere tijd achter elkaar te werken.

Op school werkt de leerling aan competenties. Tijdens stage doet de leerling dit ook maar nu dus in de echte wereld.

De leerling krijgt vanuit school een stagebegeleider toegewezen. Die praat met de leerling over wat voor stage de leerling zou willen. De stage die de leerling kiest moet bij zijn/haar interesse/passie passen. De leerling gaat samen met de stagebegeleider zoeken naar een geschikte stageplek. Ouders kunnen natuurlijk ook helpen bij het vinden van een stage.

Vooraf worden er afspraken gemaakt:

  • Wat is de duur van de stage?
  • Op welke dagen is de stage?
  • Wat zijn de werktijden?
  • Welke kleding is er nodig?

Dit alles wordt vastgelegd in een stagecontract, dat wordt ondertekend door het stagebedrijf, de stagebegeleider, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Pas als iedereen getekend heeft, kan de stage beginnen.

In de beroepsoriënterende fase loopt de leerling meestal stage op maandag en dinsdag. Heel soms kan dit niet. Dan gaat de leerling op maandag of dinsdag naar school en op andere dagen naar  stage. Met de advisor spreekt de leerling af wat hij/zij deze dag(en) op school gaat doen.

Verzekering tijdens stage

Tijdens hun stage zijn leerlingen verzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering van school. Is een stage op andere dagen dan afgesproken, dan moet dit worden aangepast in het stagecontract. Voor werk tijdens weekenden of vakanties gelden de verzekeringen van school niet. Het stagebedrijf moet de leerling dan verzekeren.

Stagetoeleiding

Leerlingen die geen stage hebben, worden opgevangen bij de stagetoeleiding. De stagetoeleiding is een lesgroep op school.