Big Picture Learning

Arc

Big Picture Learning

De Gooise Praktijkschool werkt vanuit het onderwijsconcept Big Picture Learning. Dit komt uit Amerika. Big Picture Learning is persoonlijk onderwijs waarbij gekeken wordt wat de interesses/passies van de leerling zijn en wat de leerling kan en nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Big Picture Learning heeft tien kenmerken. Die vult de Gooise Praktijkschool op de volgende manier in:

1. Leren in de echte wereld

Naast leren op school wordt er ook geleerd in de echte wereld.

In het eerste jaar begint de leerling met een maatschappelijke stage. In de beroepsoriënterende fase gaat de leerling stage lopen bij een bedrijf of instelling. We vinden het belangrijk dat de stage voortkomt uit de passie van de leerling.

Ook op school sluiten we aan bij de echte wereld, bijvoorbeeld door opdrachten buiten school te doen en opdrachten voor bedrijven uit te voeren.

2. Werken vanuit een individueel ontwikkelingsplan (IOP)

De leerling werkt vanuit een individueel ontwikkelingsplan (IOP). Daarin staat aan welke doelen de leerling gaat werken op verschillende gebieden. Het IOP wordt gemaakt met de mentor/advisor. Daarna wordt het met de ouder(s)/verzorger(s) besproken.

3. Betekenisvol beoordelen van resultaten

In coachgesprekken met de mentor/advisor wordt afgesproken aan welke doelen de leerling gaat werken. De beoordeling vindt plaats op grond van afgesproken persoonlijke resultaten.

Certificaten en andere bewijzen waar de leerling trots op is, worden bewaard in een portfolio.

4. Een vaste stamgroep met een vaste begeleider

Tot aan de uitstroomfase blijft de leerling in dezelfde advisory en houdt de leerling dezelfde advisor. Ook als de leerling doorgaat naar een andere fase. De advisor leert de leerling en de ouders zo goed kennen en kan daardoor beter begeleiden.

5. Kleinschalige schoolorganisatie

De school heeft ± 300 leerlingen. Om persoonlijk onderwijs mogelijk te maken, houden we de advisories klein, zo’n 15 leerlingen. Docenten maken deel uit van een leerteam. In deze leerteams overleggen ze elke 3 á 4 weken met elkaar over leerlingen, stage, activiteiten en onderwijszaken.

6. Bouwen aan schoolcultuur

We vinden het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij de school. We beginnen en eindigen de dag daarom samen. De medewerkers van de school met een “aftrap” en een dagevaluatie. De leerlingen met een coaching-in en een coaching-out in de eigen advisory. Minimaal een keer per maand is er een Pick Me Up. Dit is een moment aan het begin van de dag waarin met alle leerlingen en docenten van een fase of advisory aandacht is voor bepaalde onderwerpen of dingen waar de leerling trots op is en wil laten zien. Er wordt gewerkt aan het behouden van een veilige en respectvolle cultuur. Iedereen moet zich fijn kunnen voelen en is daarvoor verantwoordelijk. Leerlingen kunnen meedenken- en praten over schoolzaken in de leerlingenraad en/of in de medezeggenschapsraad.

7. Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorgers worden actief betrokken bij wat de leerling doet op school. Tijdens de gesprekken op school praten zij mee over het IOP en worden ze uitgenodigd bij presentaties die de leerling houdt. Ook beoordelen zij het werk en presentaties samen met de docenten. Zij kennen de leerling immers het beste. Ouder(s)/verzorgers kunnen meedenken en praten over schoolzaken in de ouderraad of in de medezeggenschapsraad.

8. Loopbaanondersteuning

We praten regelmatig met ouders en leerling wat voor werk de leerling na school wil gaan doen. Door stages wordt ontdekt wat bij de leerling past. We begeleiden de leerling naar werk en soms een vervolgopleiding. Ook nadat de leerling van school is gegaan, volgen wij de leerling nog twee jaar om te weten hoe het gaat. Er is elke week een terugkomavond. De leerling kan hier naartoe als er hulp nodig is bij bijvoorbeeld huiswerk of het leren van theorie voor rijbewijs. Dit noemen we nazorg.

9. Voortdurende professionele ontwikkeling

Op school vragen we ons steeds af: ‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we de dingen goed?’ Als het nodig is, stellen we het schoolbeleid bij. Alle medewerkers van de school worden jaarlijks bijgeschoold op bijeenkomsten en studiedagen. We leren van elkaar, maar ook van mensen van buiten de school.

10. Leiderschap en ondernemerschap stimuleren en ontwikkelen

We vinden het belangrijk dat de leerling zelf in actie komt. Hierin zullen we de leerling stimuleren. De ideeën van de leerling vinden wij belangrijk.