(Bijna) 18, en dan?

Arc
(Bijna) 18, en dan?

Wanneer leerlingen van school gaan, zijn ze 18 jaar en krijgen ze te maken met ‘volwassen zaken’. Om ze daar goed op voor te bereiden is het boekje (Bijna) 18, en dan? ontwikkeld. Klik hier om te lezen.