Opleiding veilig werken met de hoogwerker

16 maart 2022
Arc

In de uitstroomfase Groen wilden vijf leerlingen de opleiding veilig werken met de hoogwerker doen. De docenten vonden dat een goed idee en wilden zelf ook graag de opleiding doen.

De opleiding bestond uit een zwaar gedeelte theorie waarin de Arbo-eisen en veiligheidseisen en de werking van de hoogwerker werden behandeld.
Daarna was het praktijk gedeelte aan de beurt en moesten leerlingen en begeleiders op de parkeerplaats bij HER opleidingen in Amersfoort gaan oefenen met de hoogwerker (rijden, omhoog gaan, enz.) en daarbij moesten ze laten zien dat ze de geleerde theorie in praktijk konden brengen.

Het examen bestond uit een theorie examen en een praktijk examen waarbij de leerlingen en begeleiders zelfstandig aan de slag moesten.

Aan het eind van de middag werd bekend dat ze allemaal waren geslaagd voor hub Arbo pas Veilig werken met de Telescoop hoogwerker, Knikarm hoogwerker en Schaar hoogwerker.

Een hoogwerker certificaat is officieel niet verplicht, maar de Arbowet stelt wel dat de werkgever moet zorgen dat zijn personeel voldoende kundig is om veilig met een hoogwerker te werken. Een hoogwerker certificaat toont aan dat medewerkers voldoende geïnstrueerd zijn in het werken met een hoogwerker.