Fasen

Arc

Fasen

Om beter te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling werkt de Gooise Praktijkschool met fasen in plaats van leerjaren. De leerling wordt ingedeeld in een fase die het beste bij zijn/haar ontwikkeling past. Hoe lang een fase duurt, hangt af van het tempo waarin de leerling zich ontwikkelt. Twee keer per schooljaar wordt besproken of de leerling aan de voorwaarden voldoet om naar een volgende fase te gaan.

Er zijn vijf fasen:
Persoonlijke oriëntatiefase (PO-fase)
Stagevoorbereidende fase (SV-fase)
Beroepsoriënterende fase (BO-fase)
Uitstroomfase (U-fase)
Nazorgfase

Persoonlijke oriëntatiefase (PO-fase)

Vragen als Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? staan in deze fase centraal. De leerling oriënteert zich op zijn/haar passies, interesses en mogelijkheden. De leerling maakt kennis met veel verschillende vakken. Er is extra aandacht voor leren in de echte wereld (buiten de school) en voor het ontwikkelen van sociale competenties. De leerling loopt in deze fase één dag maatschappelijke stage.

Stagevoorbereidende fase (SV-fase)

In deze fase gaat de leerling zich voorbereiden op stage lopen in een bedrijf of instelling.
Er worden algemene arbeidsvaardigheden geoefend die nodig zijn om de buitenschoolse (externe) stage goed te kunnen doen. Er worden lessen gegeven waarin de leerling meer te weten komt over schillende branches, over veilig werken en schoonmaken. De leerling loopt in deze fase 30 uren/een week maatschappelijke stage.
Ter voorbereiding op de externe stage doet de leerling een schoolinterne stage (SIS).

Beroepsoriënterende fase (BO-fase)

De leerling gaat in deze fase twee dagen per week stage lopen. De leerling maakt op deze manier kennis met de beroepspraktijk en kan zich oriënteren op verschillende beroepsrichtingen. Daarnaast volgt de leerling nog tweeënhalve dag lessen op school.

Uitstroomfase (U-fase)

De leerling komt in de uitstroomfase als er een definitieve keuze is gemaakt voor een beroep. De leerling bereidt zich in deze fase voor op gaan werken of volgt een interne opleiding.
Als de leerling voor een opleiding heeft gekozen loopt de leerling drie dagen stage en gaat daarnaast nog anderhalve dag naar school.
Wanneer er niet is gekozen voor een interne opleiding doet de leerling een Maatwerktraject. De leerling loopt dan vier dagen stage en gaat daarnaast nog een halve dag naar school.

De interne opleidingen die we in schooljaar 2017/2018 in de uitstroomfase aanbieden zijn:

  • Aankomend winkelmedewerker
  • Assistent hovenier (doen in het groen)
  • Assistent medewerker interieur en confectie
  • Entree opleiding
  • Horeca Assistent
  • Sector techniek
  • Zorg & Dienstverlening
Hieronder staan twee filmpjes die uitleggen hoe een uitstroomtraject eruitziet. Dit zijn twee van de meest voorkomende uitstroomtrajecten(naast het doorstromen naar het ROC).

Nazorgfase

Als de leerling van school gaat, volgen wij de leerling nog twee jaar om te weten hoe het gaat en helpen we als er vragen en problemen zijn op de werkplek of vervolgopleiding. Elke week is er – voor leerlingen die de Gooise Praktijkschool hebben verlaten – een terugkomavond. Zij kunnen onder begeleiding van docenten werken aan hun leervragen.