Onderwijskosten

Arc

Onderwijskosten

Schoolboeken en andere lesmaterialen

Schoolboeken en diverse lesmaterialen worden door school besteld en blijven op school. Daar hoeft niet voor te worden betaald.
Een aantal materialen moet de leerling zelf kopen en elke dag bij zich hebben. Dit zijn:

 • Een etui met 2 pennen, potlood, gum, puntenslijper, kleurpotloden of viltstiften, liniaal, schaar, lijmstift.
 • Een eenvoudige rekenmachine.
 • Een schooltas of rugzak.
 • Een set ‘headphones’.

Voor een aantal vakken geldt een kledingvoorschrift. Deze kleding moet de leerling zelf kopen.

 • Voor gym: t-shirt, korte broek, gymschoenen met witte zolen, sporthoofddoek indien gewenst en een handdoek.
 • Voor praktijkvakken: dichte schoenen.

Bij enkele opleidingen in de uitstroomfase is speciale werkkleding verplicht. Deze kleding wordt door school gekocht en aan de leerling gegeven. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hiervoor een factuur.

Activiteiten

Voor excursies, sportdagen, culturele voorstellingen, kamp en dergelijke krijgt de school geen vergoeding van de overheid. Deze activiteiten helpen wel om het nog leuker te maken op school.
We vragen daarom aan alle ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage, zodat we deze extra activiteiten kunnen blijven doen.

De oudergeleding van de MR wordt elk schooljaar gevraagd in te stemmen met de hoogte en bestemming van de ouderbijdragen. Voor dit schooljaar is de bijdrage voor de activiteiten vastgesteld op € 60,- per leerling. Voor leerlingen in de uitstroomfase is dit € 30,- , omdat zij minder dagen op school aanwezig zijn. Voor het betalen van de ouderbijdrage sturen wij een factuur aan de ouder(s)/verzorger(s). Contant betalen mag ook; dit kan bij mw. Kadry van de administratie.

Ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald, mag de leerling meedoen met de activiteiten. Of we alle onderstaande activiteiten kunnen aanbieden, hangt af van het aantal ouder(s)/verzorger(s) dat de vrijwillige bijdrage betaalt.

De ouderbijdrage wordt besteed aan de volgende activiteiten:

 • Startactiviteit met de stamgroep.
 • Sportdag.
 • Schaatsen.
 • Culturele activiteit (CKV).
 • Sinterklaasmiddag.
 • Kerstgala.
 • Valentijnsactie.
 • Excursie met de stamgroep/advisory.
 • Fasenuitje (bezoek pretpark).
 • Passiedag van de leraar.
 • Afsluitende stamgroep/advisory activiteit.

Elk schooljaar organiseren we na de meivakantie een voorjaarsmarkt. Op deze markt worden producten verkocht die leerlingen zelf hebben gemaakt bij de praktijkvakken. Ook zijn er verschillende doe-activiteiten en hapjes/drankjes. Het geld dat de markt opbrengt, besteden we aan extra leerlingmiddelen. Ook gaat er een gedeelte naar een goed doel.

Kamp/werkweek

In de persoonlijke oriëntatiefase gaat de leerling in oktober op introductiekamp. Dit kamp kost € 95,-
In de beroepsoriënterende fase gaat de leerling in mei op kamp. We verwachten dat de kosten € 120,- euro zullen zijn.
Enkele opleidingen in de uitstroomfase organiseren een werkweek. De kosten daarvan worden in de loop van het schooljaar vastgesteld en voorgelegd aan de oudergeleding van de MR.

De leerling mag alleen mee als er is betaald vóórdat het kamp/de werkweek begint.

Wanneer betaling een probleem is, kan er contact worden opgenomen met mw. Kadry van de administratie. Zij kan informatie geven over de mogelijke financiële steun van Stichting Leergeld en over de reductie- en kwijtscheldingsregeling.

Schoolfotograaf

In oktober komt een fotograaf van Schoolfoto groepsfoto’s en portretfoto’s van alle leerlingen en docenten maken. Een set foto’s kost € 13,50. Het is niet verplicht de foto’s te kopen. De aflevering en betaling worden door Schoolfoto geregeld.

Kluisjes

Iedereen mag gratis een kluisje gebruiken. Verlies van een kluissleutel moet worden gemeld bij de conciërge. Een nieuwe kluissleutel kost € 10,- euro. De inhoud van kluisjes wordt regelmatig door ons gecontroleerd.

Bibliotheekpas

Alle leerlingen uit de PO-fase, SV- fase en BO-fase moeten lid zijn van een bibliotheek. Voor leerlingen die nog geen 18 jaar zijn, zijn hier geen kosten aan verbonden.

 

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. C. Kadry

mw. C. Kadry

Medewerker financiële administratie