Onderwijskosten

Arc

Onderwijskosten

Schoolboeken en andere lesmaterialen

Lesmaterialen worden door de school besteld en blijven op school. Ouder(s)/verzorger(s) hoeven daar niet voor te betalen.

De leerling moet elke dag het volgende bij zich hebben:

 • Een etui met 2 pennen, potlood, gum, puntenslijper, kleurpotloden of viltstiften, liniaal, schaar, lijmstift.
 • Een eenvoudige rekenmachine.
 • Een schooltas of rugzak.
 • Een set ‘headphones’.

Deze materialen moeten wel zelf worden aangeschaft.

Voor een aantal vakken geldt kledingvoorschriften. Deze kleding moeten ouder(s)/verzorger(s) zelf kopen:

 • Voor gym: t-shirt, korte broek, gymschoenen met witte zolen, sporthoofddoek indien gewenst en een handdoek.
 • Voor praktijkvakken: dichte schoenen en een lange broek.

Ook bij enkele opleidingen in de uitstroomfase is speciale werkkleding verplicht. Die wordt door school besteld.  Ouder(s)/verzorger(s) krijgen hiervoor een rekening. De kleding wordt eigendom van de leerling.

Activiteiten

Excursies, culturele voorstellingen, kampen en dergelijke maken het nog leuker op school. Wij krijgen hiervoor echter geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we aan alle ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. Elk jaar vragen we de oudergeleding van de MR of zij het eens is met de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage.

Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 60,- per leerling. Voor leerlingen in de uitstroomfase is dit € 30,- , omdat zij minder dagen op school aanwezig zijn.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen voor het betalen van de ouderbijdrage een factuur. Contant betalen mag ook; dit kan bij mw. C. Kadry van de administratie.

Leerlingen mogen altijd meedoen met de activiteiten, ook als ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Maar het hangt wel van het aantal binnenkomende betalingen af of we alle activiteiten kunnen aanbieden.

De ouderbijdrage wordt besteed aan de volgende activiteiten:

 • Schaatsen
 • Culturele activiteit (CKV)
 • Sinterklaasmiddag
 • Kerstgala
 • Valentijnsactie
 • Excursie met de advisory
 • Fasenuitje (bezoek pretpark)
 • Passiedag van de leraar
 • Afsluitende advisory activiteit.

Elk schooljaar organiseren we eind mei een voorjaarsmarkt. Op deze markt worden producten verkocht die leerlingen zelf gemaakt hebben bij de praktijkvakken. Ook zijn er verschillende doe-activiteiten en hapjes/drankjes. Het geld dat de markt opbrengt, besteden we aan extra leerlingmiddelen. Ook gaat er een gedeelte naar een goed doel.

Kamp/werkweek

In de persoonlijke oriëntatiefase gaan leerlingen in oktober op introductiekamp. Dit kamp kost € 95,-.

In de beroepsoriënterende fase gaan leerlingen in mei op kamp. We verwachten dat de kosten € 120,- euro zullen zijn.

Enkele opleidingen in de uitstroomfase organiseren een werkweek. De kosten daarvan worden in de loop van het schooljaar vastgesteld en voorgelegd aan de oudergeleding van de MR.

Voor alle kampen geldt dat leerlingen alleen mee mogen als de kosten zijn betaald vóórdat het kamp/de werkweek begint. Is de betaling een probleem, dan kan er contact worden opgenomen met mw. C. Kadry van de administratie. Zij kan informatie geven over mogelijke financiële steun van Stichting Leergeld en over de reductie- en kwijtscheldingsregeling.

Schoolfotograaf

In oktober komt een fotograaf van Schoolfoto groepsfoto’s maken en portretfoto’s van alle leerlingen en docenten. Een set foto’s kost € 13,50. Het is niet verplicht de foto’s te kopen. De aflevering en betaling worden door Schoolfoto geregeld.

Kluisjes

Iedereen mag gratis een kluisje gebruiken. Verlies van een kluissleutel moet worden gemeld bij de conciërge. Een nieuwe kluissleutel kost € 10,-. De inhoud van kluisjes wordt regelmatig door ons gecontroleerd.

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. C. Kadry

mw. C. Kadry

Medewerker financiële administratie