Opleidingsschool

Arc

Kom stage lopen bij de Gooise Praktijkschool

Ben je op zoek naar een uitdagende stage waar persoonlijk onderwijs voorop staat en waar je vraaggestuurd kunt werken, vanuit de passie van leerlingen? Dan is een stage bij de Gooise Praktijkschool iets voor jou!

Wij hebben niet alleen plaats voor stagiairs en lio’s van de reguliere lerarenopleiding, maar ook voor deeltijdstudenten en studenten van de Hogescholen voor de Kunsten en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Wat maakt een stage bij de Gooise Praktijkschool bijzonder?

De Gooise Praktijkschool verzorgt het praktijkonderwijs voor de hele regio Gooi- en Vechtstreek. Bij ons is de leerling de maat.

Onze leerlingen hebben allemaal een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. Die hebben ze gekregen op basis van een leerachterstand van drie of meer leerjaren op twee van de vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) en een IQ tussen 55 en 60 of 75 en 80. Wij bereiden onze leerlingen voor op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

We werken vanuit het Big Picture-concept en geven zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs. Iedere leerling werkt vanuit een eigen ontwikkelingsplan dat aansluit bij zijn of haar passies, interesses, mogelijkheden en behoeften. De Gooise Praktijkschool heeft al enkele jaren op rij het predicaat Excellente School ontvangen.

Als stagiair op de Gooise Praktijkschool leer je hoe je leerlingen coacht bij het sturing geven aan hun eigen leerproces en help je ze om uit zichzelf te halen wat erin zit. De nadruk ligt op de relatie met de leerling; van daaruit zorg je ervoor dat het onderwijs voor de leerling betekenisvol is.

Wat heeft de Gooise Praktijkschool te bieden?

Wij zijn een geaccrediteerde opleidingsschool (NVAO). We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogescholen voor de Kunsten in Utrecht en Amsterdam. Onze opleidingsplekken voldoen dus aan de eisen van deze instituten. Ook is de kwaliteit van de begeleiding gegarandeerd.

Wij bieden jou:

  • De kans om kennis te maken met een unieke doelgroep.
  • De mogelijkheid om te leren werken op verschillende niveaus, te differentiëren en het leren te laten aansluiten bij de persoonlijke behoeften van leerlingen.
  • De ruimte om mee te kijken bij loopbaanbegeleiding en coaching.
  • De mogelijkheid zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten te ontwikkelen.
  • Uitstekende begeleiding. Drie personen zijn intensief bij jouw stage betrokken: je werkplekbegeleider (een hiertoe opgeleide en gefaciliteerde vakdocent), de schoolopleider en de instituutsopleider. Zij hebben regelmatig contact met elkaar.
  • Het GSF-schoolgroepprogramma. Een speciaal programma voor stagiairs met een afwisselend aanbod van thema’s en intervisiebijeenkomsten op de woensdagmiddag.
  • Een stage in een modern gebouw op een goed bereikbare locatie in Hilversum.

Solliciteren?

Heb je interesse in een stage bij de Gooise Praktijkschool? Vul dan het sollicitatieformulier in voor het schooljaar waarin jij stage wilt lopen. Onze schoolopleider Lisa Gerritse laat snel iets van zich horen.

Stage schooljaar 2021-2022 sollicitatieformulier

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. L. Gerritse

mw. L. Gerritse

Advisor / schoolopleider
dhr. C. Weismuller

dhr. C. Weismuller

Advisor / schoolopleider