Praktijkonderwijs

Arc

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar. De leerling wordt voorbereid op zelfstandig leven en werken in de maatschappij.

Via theorievakken, praktijkvakken en stages helpen we de leerling een werkplek te vinden op de regionale arbeidsmarkt.

De Gooise Praktijkschool besteedt aandacht aan het ontwikkelen van competenties die de leerling na school nodig heeft op het gebied van wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding.

Na het praktijkonderwijs kan de leerling aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt of bij een sociale werkvoorziening. Als een leerling het wil en kan, kan de leerling doorstromen naar een entreeopleiding in het MBO.

De praktijkvakken zijn:

 • Algemene techniek
 • Beeldende vorming
 • Detailhandel
 • Groen
 • Gym
 • Koken
 • Leren in de echte wereld
 • Metaaltechniek, motorvoertuigentechniek
 • Mode & Kleding
 • Vrijetijdsbesteding (VTB)
 • Werkelijk wonen
 • Zorg & Dienstverlening

Naast de praktijkvakken worden er ook algemeen vormende vakken gegeven. Dit zijn onder andere: Nederlands, rekenen/wiskunde, cultuur & maatschappij, ICT en Engels.