Schoolinterne stage (SIS)

Arc

Schoolinterne Stage (SIS)

Iedere leerling loopt tijdens de stagevoorbereidende fase minstens één week Schoolinterne Stage, afgekort SIS. Dit is een stage binnen school, als voorbereiding op de buitenschoolse stages in de beroepsoriënterende fase. Leerlingen bekijken samen met hun advisor wat de beste SIS-plek is.

Er zijn 4 mogelijkheden:

  1. conciërge (denk aan lege kopjes ophalen en afwassen)
  2. repro (bijvoorbeeld kopieeropdrachten uitvoeren)
  3. keuken (helpen bij het klaarmaken van broodjes voor in de pauze)
  4. dierverzorging (de dieren op school verzorgen)

Tijdens de SIS houden leerlingen een boekje bij waarin ze vastleggen aan welke competenties ze werken, wat goed gaat en wat beter kan. De SIS wordt afgesloten met een certificaat waarop de competenties zijn vermeld, plus een beoordeling van de werkzaamheden en de inzet.