Stages

Arc

Stages

Stages vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Schoolinterne Stage (SIS)

Iedere leerling loopt tijdens de stagevoorbereidende fase minstens één week Schoolinterne Stage. Dit is een stage binnen school, als voorbereiding op de buitenschoolse stages in de beroepsoriënterende fase.

Voorbereiding op stage (VOS)

Bij VOS oefenen leerlingen gedurende langere tijd de algemene arbeidsvaardigheden die nodig zijn om de buitenschoolse (externe) stage goed te kunnen doen.

Beroepsstage

In de beroepsoriënterende fase gaat de leerling een beroepsstage lopen bij een bedrijf of instelling. We vinden het belangrijk dat de stage voortkomt uit de passie van de leerling.