Uitnodiging van SVW Unita en Qinas

12 september 2022
Arc

Eens in de vier jaar maken samenwerkingsverbanden Unita (primair onderwijs) en Qinas (voortgezet onderwijs) een Ondersteuningsplan. Daar staat in hoofdlijnen in waar en hoe ze samen werken aan passend onderwijs.
Het nieuwe Ondersteuningsplan staat in de steigers en leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en (onderwijs)professionals worden uitgenodigd om daarover mee te praten tijdens een bijeenkomst. Een uitgelezen kans om mede richting, vorm en inhoud te geven aan de nieuwe planperiode.

De bijeenkomst voor leerlingen is op dinsdag 27 september van 16.00 – 18.00 uur bij Koninklijke Visio in Huizen. In deze uitnodiging staat meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.

De bijeenkomst voor ouder(s)/verzorger(s) is op dinsdag 27 september van 19.00 – 21.00 uur bij Koninklijke Visio in Huizen. In deze uitnodiging staat meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.

De bijeenkomst voor (onderwijs)professionals is op donderdag 29 september van 16.00 – 18.00 uur bij Koninklijke Visio in Huizen. In deze uitnodiging staat meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.