Werkbezoek Movisie

Arc

Werkbezoek Movisie aan Gooise Praktijkschool

Op 14 maart vond een werkbezoek aan de Gooise praktijkschool plaats. Movisie organiseerde het werkbezoek om kennis uit de praktijk te verbinden met het beleid.

Aanwezig:

ROC Amsterdam, locatie Hilversum
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB)
RBL Gooi en Vechtstreek
Klimopschool en Mozarthof Hilversum (ZMLK onderwijs)
Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeente Hilversum en Wijdemeren

Achtergrond schetsen: De Gooise Praktijkschool begeleidt 320 leerlingen met leerproblemen en/of gedragsproblemen. Zij hebben vaak ook moeite om zich te handhaven in de samenleving. Bij leeftijdsgenoten vinden ze moeilijk aansluiting. Er is onder deze jongeren veel eenzaamheid.

Het vinden van werk voor deze jongeren is best lastig, maar de Gooise praktijkschool slaagt daar erg goed in door de persoonlijke benadering van leerlingen en door de goede regionale samenwerking in de Gooi en Vechtstreek en door de intensieve contacten tussen de Gooise Praktijkschool en de afzonderlijke gemeenten in de regio. Het hebben van een vaste contactpersoon per gemeente werkt daarbij erg goed. De school doet ook nog minimaal twee jaar de nazorg voor de leerlingen als ze van school af zijn. Daar wordt veel gebruik van gemaakt, omdat het laagdrempelig is en de oud leerlingen zich veilig voelen op de school.

Leerlingen van de Gooise praktijkschool kunnen worden opgenomen in het doelgroepregister. Dat gaat volgens de school ook heel goed. Wat niet goed gaat is het aanvragen van een doelgroepverklaring. Daarover heeft de school via een Skype verbinding vragen gesteld aan CDA kamerlid René Peters.

Het knelpunt dat de school ervaart is een gevolg van nieuwe regelgeving. Sinds 1 januari 2018 moeten werkgevers uiterlijk binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring invullen. Is de werkgever te laat, dan kan de werkgever geen aanspraak op een loonkostenvoordeel maken. Probleem bij leerlingen van de praktijkschool is dat dit ook geldt voor betaalde stages. Als een leerling stage loopt en daarna bij deze werkgever mag blijven, dan komt de werkgever niet meer in aanmerking voor het loonkostenvoordeel. Dat betekent dat de stagevergoeding niet betaald moet worden (wat voor leerlingen niet echt stimulerend is) of dat de werkgever de leerling niet in dienst moet nemen (ook dat is onwenselijk). De stagevergoeding ‘zwart’ uitbetalen is ook geen gewenste oplossingstichting.

De school wil het doelgroepregister handhaven, maar ziet het liefst een afschaffing van de bureaucratische doelgroepverklaring.

“schaf de ballast van de doelgroepverklaring af. Het irriteert werkgevers enorm. Het zijn onnodige regels, die alleen maar drempels opwerpen voor onze leerlingen. “

Klaas Albert Klein, docent Gooise Praktijkschool