Ziekmelden/afmelden

Arc

Ziekmelden/afmelden

Wanneer de leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, willen wij dat ouder(s)/verzorger(s) dit tussen 07.30 uur en 08.30 uur melden via telefoonnummer 035-6264046. De leerling mag niet zelf bellen om zich ziek te melden.
Als de leerling na het weekeinde nog niet beter is, willen wij graag dat ouder(s)/verzorger(s) dit opnieuw telefonisch aan ons laten weten.

Informeren stagebedrijf

Wanneer de leerling stage loopt, moet de leerling zich ook afmelden bij het stagebedrijf. Het telefoonnummer van het stagebedrijf staat op het stagecontract.