Aanmelden leerjaar 2 en hoger

Arc

Toelatingscriteria instromers voor 2022-2023

Na 1 oktober worden in principe geen leerlingen meer toegelaten voor het lopende schooljaar. Alleen voor verhuisgevallen kan een enkele uitzondering worden gemaakt.

Aanmelding voor leerjaar 1 geschiedt volgens de door de Kring van Scholen in ’t Gooi vastgestelde procedure in een vastgestelde periode. Deze toelatingsprocedure is HIER te vinden.

 1. Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger op het Goois Lyceum dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Zij leveren het volledig ingevulde aanmeldingsformulier 2022-2023 van het Goois Lyceum in. Dat kan per mail via info-gl@gsf.nl of worden ingeleverd bij het secretariaat op de begane grond van onze school. U kunt het uiteraard ook per post naar ons sturen (Vossiuslaan 2a, 1401 RT Bussum, o.v.v. secretariaat: aanmelding leerjaar xx).

 2. Voor Havo 5, VWO 5 en VWO 6 kunnen helaas geen leerlingen worden aangemeld.

 3. Het aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 en hoger is te downloaden van deze website www.gooislyceum.nl (scroll naar het einde van de pagina bij : nieuwe leerlingen).

 4. Tegelijk met het aanmeldingsformulier worden door de ouders/verzorgers de volgende zaken aangeleverd: het advies(formulier) van de basisschool van herkomst
  • een recente cijferlijst
  • een kopie van de eindtoets groep 8 (Cito, Route8 of IEP of andere erkende eindtoets)
  • contactgegevens van de afdelingsleider en de mentor van de afleverende school (naam, mailadres en telefoonnummer)

 5. Bij het aanmeldingsformulier voegt u tevens rapportages mee inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind en overige relevante informatie die de basisschool niet kan verstrekken zonder uw toestemming. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. Voor meer informatie over het aanmelden van een leerling met een begeleidingsvraag verzoeken wij u om de rubriek leerlingbegeleiding te bekijken op deze website.
  Capaciteitenonderzoeken (IQ testen), afgenomen bij externe onderzoeksbureaus worden niet als aanvullend criterium gehanteerd bij plaatsing.


 6. Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 dient te gebeuren vóór 2 juni. Dit in verband met de prognoses.

 7. Aanmeldingsformulieren (mits compleet) worden verzameld en op een wachtlijst gezet. Of uw kind(eren) daadwerkelijk geplaatst kunnen worden hangt echter van de uitkomst van de bevorderingsvergadering in juli af.

 8. Leerlingen die afkomstig zijn van De Fonteinmavo (GSF-school) hebben plaatsingsgarantie voor leerjaar 2 wanneer zij een passend advies hebben (havo 2).

 9. Leerlingen die afkomstig zijn van de instroomklas van De Fonteinmavo (GSF-school) hebben plaatsingsgarantie in havo 4 wanneer zij alle instroomtoetsen voldoende maken en voldoen aan de andere voorwaarden die zijn overeengekomen tussen De Fontein en het Goois Lyceum.

 10. U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van ons secretariaat.

 11. De afdelingsleider neemt daarna contact met u op. De afdelingsleider zal tevens contact opnemen met de contactpersoon van de huidige school van uw kind. Kijk onderaan deze pagina voor de afdelingsleiders van het Goois Lyceum.

 12. Uiterlijk 14 juli 2022 laten de afdelingsleiders aan de ouders van de aangemelde leerlingen schriftelijk weten of zij geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld. Op dat moment zijn alle rapportvergaderingen geweest en hebben we zicht op de klassenverdeling van het komend schooljaar, de eventuele doublanten en uitstromende leerlingen. In een eerder stadium kunnen we helaas niet met zekerheid zeggen of er plaats is. Het verdient daarom aanbeveling om ook bij een tweede school in te schrijven.

 13. Na deze datum wordt door ons secretariaat een bericht van inschrijving verstuurd naar de huidige school van uw kind(eren) en ontvangt u een bericht van plaatsing met informatie over de start van het schooljaar.

Overige zaken:

Woont u op dit moment in het buitenland en gaat uw gezin weer in Nederland wonen, stuurt u dan een mail naar de betreffende afdelingsleider met een beschrijving van de situatie van uw gezin en het type school/opleiding dat uw kind(eren) volgen. Klik HIER voor aanvullende toelatingsvoorwaarden Goois Lyceum voor leerlingen in het buitenland.
Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, Mw. Veldt, via eveldt@gsf.nl

Bestanden

Meer weten? Neem dan contact op met:

Secretariaat GL

Secretariaat GL

Secretariaat en verwerking aanmelding
Mw. drs. K . van Houtert

Mw. drs. K . van Houtert

Afdelingsleider Havo klas 3, 4 en 5
Mw. drs. E. C. Raspe

Mw. drs. E. C. Raspe

Afdelingsleider leerjaar 1 a.i.
Mw. drs. M.E.G. Smeur

Mw. drs. M.E.G. Smeur

Afdelingsleider 5- en 6-vwo
Mw. E. Veldt

Mw. E. Veldt

Zorgcoördinator