Aanmelden leerjaar 2 en hoger

Arc

Toelatingscriteria instromers voor 2022-2023

Na 1 oktober worden in principe geen leerlingen meer toegelaten voor het lopende schooljaar. Alleen voor verhuisgevallen kan een enkele uitzondering worden gemaakt.

Aanmelding voor leerjaar 1 geschiedt volgens de door de Kring van Scholen in ’t Gooi vastgestelde procedure in een vastgestelde periode. Deze toelatingsprocedure is HIER te vinden.

  1. Aanmelden voor de wachtlijst van leerjaar 2 en hoger op het Goois Lyceum dient te gebeuren via de link door de ouders/verzorgers vóór 2 juni 2023  link wachtlijst

  2. Voor Havo 5, VWO 5 en VWO 6 kunnen helaas geen leerlingen worden aangemeld.

  3. Of uw kind(eren) daadwerkelijk geplaatst kunnen worden hangt af van de uitkomst van de bevorderingsvergadering in juli.


  4. Leerlingen die afkomstig zijn van De Fonteinmavo (GSF-school) hebben plaatsingsgarantie voor leerjaar 2 wanneer zij een passend advies hebben (havo 2).


  5. Leerlingen die afkomstig zijn van de instroomklas van De Fonteinmavo (GSF-school) hebben plaatsingsgarantie in havo 4 wanneer zij alle instroomtoetsen voldoende maken en voldoen aan de andere voorwaarden die zijn overeengekomen tussen De Fontein en het Goois Lyceum.


  6. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging per mail.

  7. Medio juli 2023 laten de afdelingsleiders aan de ouders van de aangemelde leerlingen schriftelijk weten of zij geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld. Op dat moment zijn alle rapportvergaderingen geweest en hebben we zicht op de klassenverdeling van het komend schooljaar, de eventuele doublanten en uitstromende leerlingen. In een eerder stadium kunnen we helaas niet met zekerheid zeggen of er plaats is. Het verdient daarom aanbeveling om uw kind ook bij andere scholen aan te melden.


  8. Bij plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier van ons secretariaat.

Overige zaken:

Woont u op dit moment in het buitenland en gaat uw gezin weer in Nederland wonen, stuurt u dan een mail naar de betreffende afdelingsleider met een beschrijving van de situatie van uw gezin en het type school/opleiding dat uw kind(eren) volgen. Klik HIER voor aanvullende toelatingsvoorwaarden Goois Lyceum voor leerlingen in het buitenland.
Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, Mw. Veldt, via eveldt@gsf.nl

Bestanden

Meer weten? Neem dan contact op met:

Secretariaat GL

Secretariaat GL

Secretariaat en verwerking aanmelding
Mw. drs. E.C Raspe

Mw. drs. E.C Raspe

Afdelingsleider leerjaar 2
Mw. drs. H. van Schendel

Mw. drs. H. van Schendel

Afdelingsleider 3- en 4-vwo
Mw. drs. M.E.G. Smeur

Mw. drs. M.E.G. Smeur

Afdelingsleider 5- en 6-vwo
Mw. E. Veldt

Mw. E. Veldt

Zorgcoördinator