Aanmelden leerjaar 1

Arc

Toelatingsvoorwaarden leerjaar 1 en aanmeldingsprocedure

Toelatingscriteria Goois Lyceum leerlingen groep 8

 1. De aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 op het Goois Lyceum loopt van maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart 2023 tot uiterlijk 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de digitale aanmelding is nadrukkelijk niet bepalend voor de plaatsingskans van uw kind.

 2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Zij vullen het digitale aanmeldingsformulier 2022-2023 van het Goois Lyceum in. Dit formulier wordt begin maart op deze pagina gepubliceerd en is vanaf 6 maart geopend voor aanmeldingen. Op het aanmeldingsformulier worden vooralsnog  beperkte persoonsgegevens gevraagd van ouder(s) en leerling. De aanmeldingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële aanmeldperiode van maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart 2023 tot uiterlijk 12.00 uur.

 3. Tegelijk met het digitale aanmeldingsformulier wordt door de ouder(s)/verzorger(s) het adviesformulier van de basisschool, ondertekend door (de directeur van) de basisschool, digitaal ingeleverd.

   


 4. Ouders kunnen hun kind slechts bij één school binnen Bussum en Hilversum aanmelden. De VO scholen uit deze plekken hebben deze onderlinge afspraak gemaakt. Er wordt gecontroleerd op dubbele aanmeldingen.

 5. Op dinsdag 14 maart vanaf 15.00 uur ontvangt u per e-mail een bericht of uw kind geplaatst kan worden in de afdeling waarvoor uw kind is aangemeld. In deze mail wordt tevens de vervolgstap toegelicht. Ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd hun kind vanaf dat moment digitaal in te schrijven, persoonsgegevens aan te vullen en overige informatie mee te sturen zoals eventuele onderzoeksrapportages of een dyslexieverklaring. Wanneer deze digitale gegevens door ons zijn ontvangen, is de inschrijving definitief.

 6. Na de ontvangst van het plaatsingsbericht sturen basisscholen overige informatie (digitaal) naar ons toe. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind , zoals de LVS gegevens.

 7. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neemt u dan ruim vóór de start van de aanmeldingsperiode contact op met de afdelingsleider van leerjaar 1, Mw. J. Brouwer via jbrouwer@gsf.nl

 8. Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, Mw. Veldt, via eveldt@gsf.n

Aantal klassen en groeiregulerende maatregelen (eventuele loting)

Het Goois Lyceum is al enige jaren genoodzaakt om de toestroom van het aantal leerlingen te reguleren, anders groeit de school uit haar jasje. We willen natuurlijk graag dat onze school een prettige en leefbare omgeving blijft.

Het komend jaar streven wij naar 8 klassen in leerjaar 1 met maximaal 28 leerlingen per klas. De verdeling is afhankelijk van de aanmelding.

Mogelijk komen we tot de volgende verdeling:

 • 4 brugklassen havo/vwo (inclusief Kunst & Media)
 • 2 technasiumklassen (vwo niveau)
 • 2 gymnasiumklassen (vwo niveau)

Wanneer zich onverhoopt voor één of meer afdelingen méér leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, zal een loting plaatsvinden. Op dinsdag 14 maart wordt hierover door alle VO-scholen tegelijkertijd naar ouders gecommuniceerd op een vast tijdstip (15.00 uur). In deze e-mail zal ook staan op welke andere scholen in de omgeving nog plaatsen beschikbaar zijn. Uitgelote leerlingen kunnen zich vanaf dat moment op de tweede school aanmelden. Volgorde van aanmelding speelt hierbij een rol.

Onderaan deze pagina vindt u een PDF waar de meest gestelde vragen over een eventuele loting beantwoord worden. Leerlingen die gezien het advies van de basisschool niet toegelaten kunnen worden, loten uiteraard niet mee.

Klik hier voor informatie over de Pre Lyceumstroom, het aansluittraject van De Fontein Mavo naar de Havo op het Goois Lyceum.

Schema advisering basisschool en toelatingsnormen 2022

Advies basisschool  geeft toelating tot GSF School
Mavo of  Vmbo-t Mavo-klassen School met mavo afdeling zoals
De Fontein
Mavo-havo (vmbo-t /havo) Brugklas Mavo/havo School met gemengde MH klassen of
De Fontein Pre Lyceum Stroom
Havo Pre Lyceum Stroom
Brugklas Havo/VWO*
De Fontein
Goois Lyceum
Havo-vwo Brugklas Havo/VWO* Goois Lyceum
Vwo Technasium, Gymnasium
Brugklas Havo/VWO*
Goois Lyceum

 

Bestanden

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. E. Veldt

Mw. E. Veldt

Zorgcoördinator
Secretariaat GL

Secretariaat GL

Secretariaat en verwerking aanmelding
Mw. drs. J. Brouwer

Mw. drs. J. Brouwer

Afdelingsleider leerjaar 1