Aanmelden leerjaar 1

Arc

Toelatingsvoorwaarden leerjaar 1 en aanmeldingsprocedure

Toelatingscriteria Goois Lyceum leerlingen groep 8 – 2020

 1. Aanmelden voor leerjaar 1 op het Goois Lyceum is mogelijk vanaf maandag 2 maart 9.00 uur t/m vrijdag 6 maart 2020 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren is nadrukkelijk niet bepalend voor de plaatsingskans van uw kind.

 2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Zij leveren het volledig ingevulde aanmeldingsformulier 2020-2021 van het Goois Lyceum in bij voorkeur bij het secretariaat op de begane grond van onze school. U kunt het ook (tijdig!!) per post naar ons sturen (Vossiuslaan 2a, 1401 RT Bussum, o.v.v. secretariaat: aanmelding leerjaar 1). Het aanmeldingsformulier vindt u onderaan deze pagina als pdf.

 3. Bij het aanmeldingsformulier voegt u tevens rapportages mee inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind en overige relevante informatie die de basisschool niet kan verstrekken zonder uw toestemming. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. Voor meer informatie over het aanmelden van een leerling met een begeleidingsvraag verzoeken wij u om de rubriek leerlingbegeleiding te bekijken op deze website. Noot: Intelligentieonderzoeken (IQ testen), afgenomen bij externe onderzoeksbureaus worden niet als aanvullend criterium gehanteerd bij plaatsing.

 4. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar tijdens onze informatieavond, op de Open Dag en is onderaan deze pagina te vinden en te downloaden.

 5. Tegelijk met het aanmeldingsformulier wordt door de ouders/verzorgers het originele adviesformulier ingeleverd dat door (de directeur van) de basisschool is ondertekend.

 6. Per leerling kan slechts één adviesformulier worden verstrekt. Ouders kunnen hun kind dus slechts bij één school aanmelden. De VO scholen in Bussum en Hilversum hebben deze onderlinge afspraak gemaakt. Er wordt gecontroleerd op dubbele aanmeldingen.

 7. De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 6 maart om 12.00 uur.

 8. Uiterlijk maandag 9 maart vanaf 16.00 uur laten wij aan de ouders van de aangemelde leerlingen per e-mail weten of zij toegelaten worden en geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

 9. Na deze datum sturen basisscholen overige informatie (digitaal) naar ons toe. Het betreft informatie die de schoolloopbaan van uw kind betreft, zoals de LVS gegevens. Wij vragen u in een later stadium om ons de uitslag van de eindtoets groep 8 toe te sturen.

 10. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neemt u dan ruim vóór 1 maart contact op met de afdelingsleider van leerjaar 1, Mw. M. Vroonhof via mvroonhof@gsf.nl

 11. Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, Mw. Veldt, via eveldt@gsf.nl

Aantal klassen en groeiregulerende maatregelen (eventuele loting)

Het Goois Lyceum is al enige jaren genoodzaakt om de toestroom van het aantal leerlingen te reguleren. Anders groeit de school uit haar jasje. We willen natuurlijk graag dat onze school een prettige en leefbare omgeving blijft.

Het komend jaar streven wij naar 9 kleine klassen in leerjaar 1 met gemiddeld 24 leerlingen, daarbij zullen een maximum van 28 leerlingen aanhouden. De verdeling is afhankelijk van de aanmelding.

Het streven is om tot de volgende verdeling te komen:

 • 5 brugklassen havo/vwo (inclusief Kunst & Media)
 • 2 technasiumklassen (vwo niveau)
 • 2 gymnasiumklassen (vwo niveau)

Wanneer zich onverhoopt voor één of meer afdelingen méér leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, zal een loting plaatsvinden. Op maandag 9 maart wordt hierover door alle VO-scholen tegelijkertijd naar ouders gecommuniceerd op een vast tijdstip (16.00 uur). In deze e-mail zal ook staan op welke andere scholen in de omgeving nog plaatsen beschikbaar zijn. Onderaan deze pagina vindt u een PDF waar de meest gestelde vragen over een eventuele loting beantwoord worden. Leerlingen die gezien het advies van de basisschool niet toegelaten kunnen worden, loten uiteraard niet mee.

Klik hier voor informatie over de Pre Lyceumstroom, het aansluittraject van De Fontein Mavo naar de Havo op het Goois Lyceum.

Schema advisering Bao en toelatingsnormen 2020

Advies basisschool  geeft toelating tot GSF School
Mavo of  Vmbo-t Mavo-klassen School met mavo afdeling zoals
De Fontein
Mavo-havo (vmbo-t /havo) Brugklas Mavo/havo School met gemengde MH klassen of
De Fontein Pre Lyceum Stroom
Havo Pre Lyceum Stroom
Brugklas Havo/VWO*
De Fontein
Goois Lyceum
Havo-vwo Brugklas Havo/VWO* Goois Lyceum
Vwo Technasium, Gymnasium
Brugklas Havo/VWO*
Goois Lyceum

Bestanden

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. drs. M. Vroonhof

Mw. drs. M. Vroonhof

Afdelingsleider leerjaar 1
Mw. E. Veldt

Mw. E. Veldt

Zorgcoördinator
Secretariaat GL

Secretariaat GL

Secretariaat en verwerking aanmelding