Aanmelding vanuit buitenland leerjaar 2 en hoger.

Arc

Aanmelding leerlingen vanuit het buitenland leerjaar 2 en hoger.

Aanmelding voor leerjaar 1 geschiedt volgens de door de Kring van Scholen in ’t Gooi vastgestelde procedure in een vastgestelde periode. Deze toelatingsprocedure is HIER te vinden.

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger op het Goois Lyceum dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Zij sturen het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (te downloaden als pdf onderaan deze pagina) van het Goois Lyceum per mail naar ons secretariaat via info-gl@gsf.nl o.v.v. aanmelding leerjaar xx).

Voor Havo 5, VWO 5 en VWO 6 kunnen helaas geen leerlingen worden aangemeld. Aanmeldingen voor Havo 4 en VWO 4 kunnen alleen aan het begin van een schooljaar worden toegelaten. De aanmelding dient voor de start van het schooljaar rond te zijn.

 1. Het aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 en hoger is onderaan deze pagina te downloaden van onze website.

 2. Tegelijk met het aanmeldingsformulier worden door de ouders/verzorgers de volgende zaken aangeleverd:
  • de naam van de basisschool waar het kind in Nederlands (eventueel) onderwijs heeft gevolgd
  • een beknopte beschrijving van de situatie en de gevolgde onderwijs in Nederland en het buitenland
  • een recente cijferlijst/rapportage van de huidige school
  • een rapportage van de vorderingen van gevolgd Nederlandstalig onderwijs en niveau indicatie gedurende het verblijf in het buitenland
  • contactgegevens van de afdelingsleider en de mentor van de afleverende school (naam, mailadres en telefoonnummer)

 3. Bij het aanmeldingsformulier voegt u tevens rapportages mee inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind en overige relevante informatie die de basisschool niet kan verstrekken zonder uw toestemming. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. Voor meer informatie over het aanmelden van een leerling met een begeleidingsvraag verzoeken wij u om de rubriek leerlingbegeleiding te bekijken op deze website.

 4. Capaciteitenonderzoeken (IQ testen), afgenomen bij externe onderzoeksbureaus worden niet als aanvullend criterium gehanteerd bij plaatsing.

 5. Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 dient te gebeuren vóór 2 juni. Dit in verband met de prognoses.

 6. Aanmeldingsformulieren (mits compleet) worden verzameld en op een wachtlijst gezet. Of uw kind(eren) daadwerkelijk geplaatst kunnen worden hangt echter van de uitkomst van de bevorderingsvergadering in juli af.

 7. U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van ons secretariaat.

 8. De afdelingsleider neemt daarna contact met u op. De afdelingsleider zal tevens contact opnemen met de contactpersoon van de huidige school van uw kind. Klik HIER voor de afdelingsleiders van het Goois Lyceum.

 9. Op donderdag 14 juli 2022 laten de afdelingsleiders aan de ouders van de aangemelde leerlingen schriftelijk weten of zij geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

 10. Op dat moment zijn alle rapportvergaderingen geweest en hebben we zicht op de klassenverdeling van het komend schooljaar, de eventuele doublanten en uitstromende leerlingen. In een eerder stadium kunnen we helaas niet met zekerheid zeggen of er plaats is. Het verdient daarom aanbeveling om ook bij een tweede school in te schrijven.

 11. Na deze datum ontvangt u een bericht van plaatsing met informatie over de start van het schooljaar.