Bedrijfseconomie

Arc

Het nieuwe vak bedrijfseconomie is een vak waarbij we zaken bekijken vanuit de rol als toekomstige werknemer of eigenaar van een bedrijf, maar ook als startende ondernemer of als privépersoon die staat voor belangrijke financiële beslissingen in jouw verdere loopbaan.

Bedrijfseconomie kijkt naar ondernemingen die goederen en/of diensten leveren. Hoe functioneren ondernemingen en welke keuzes moeten worden gemaakt? Met de volgende vragen houdt Bedrijfseconomie zich bezig:

  • Hoe zet je een bedrijf op en hoe maak je het groter? Ondernemingen zullen willen investeren maar deze investering moet gefinancierd worden: Hoe doe je dat? Ga je naar de bank of organiseer je dat op een andere manier? En is dit voor een startende onderneming anders dan voor een groter bestaand bedrijf?
  • Hoe organiseer je de organisatie van binnenuit? Hoe geef je leiding en hoe ga je om met personeelsbeleid?
  • Wie zijn je potentiële klanten en hoe trek je klanten aan? Wat hebben je klanten nodig en hoe weten ze jouw onderneming te vinden? Hoe organiseer je alle marketingactiviteiten daaromheen?
  • Is de onderneming financieel gezond: wordt er winst gemaakt? Hoe houd je alle kosten en opbrengsten bij? En als het niet gaat zoals gepland, hoe kan een organisatie dit dan bijsturen?
  • Hoe organiseert een onderneming de financiële verslaglegging, zodat ook de buitenwereld kan zien hoe het met de onderneming gaat?

Kortom: bedrijfseconomie is een vak dat je leert hoe je de economie in praktijk brengt. Waarbij je leert over ondernemen, werken binnen een onderneming en het organiseren van je eigen financiële huishouden. 

Hoeveel uur heb je bedrijfseconomie op je rooster in de eerste klas?

0 lesuren

Bedrijfseconomie is een bovenbouwvak


Hoeveel docenten economie zijn er?

6 docenten


Op welke verdieping zitten de lokalen?

2e verdieping