Bezoek Humanity House

Arc

1b3 bezoekt het Humanity House

Op 28 september bezocht klas 1b3 in het kader van Big Business het Humanity House in Den Haag bezocht. In de eerste periode van het schooljaar zijn de leerlingen bezig met het project ‘Fort Europa’, waarin de vluchtelingenproblematiek centraal staan. In het Humanity House begon de dag met een ervaringsreis, waarbij de leerlingen zelf ervoeren hoe het is om een vluchteling te zijn. Hierbij moesten zij onder anderen hun paspoort inleveren bij een mensensmokkelaar en dienden zij zich te registreren bij de grens. Na enkele spannende ogenblikken werden alle leerlingen uiteindelijk toegelaten. Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming leerden ze op virtuele wijze 8 vluchtelingen kennen.

Hierna gingen de leerlingen aan de slag met de ‘Humanity Game’. Hierbij werd de klas verdeeld in 3 groepen, die in wedstrijdvorm gingen bepalen wie de beste noodhulpverlener zou zijn. Er werden 4 rondes gespeeld, waarbij telkens beelden en informatie van een recente ramp werden getoond. Aan de hand hiervan moesten de groepen bepalen hoeveel voedsel, water, medicijnen en bouwmaterialen zij in zouden zetten. Hiervoor hadden zij een beperkt budget, waardoor de keuzes soms erg moeilijk waren. Gelukkig kon het budget worden aangevuld door vragen over hulpverlening als groep goed te beantwoorden.

We kijken terug op een leerzame dag, waarbij de leerlingen onder de indruk waren van de ontberingen die een vluchteling meemaakt en veel hebben geleerd over de moeilijke keuzes die in rampgebieden gemaakt moeten worden.