Big Business

Arc

Big Business op het Goois Lyceum

Wereldproblematiek in het klaslokaal

Eén van de drie “stromen” die het Goois Lyceum aanbiedt in de onderbouw is Big Business. Je volgt deze stroom in leerjaar 2 en 3. In leerjaar 1 volgen de leerlingen van de havo/ vwo brugklas deze stroom één periode lang (8 à 9 weken) bij wijze van kennismaking.

Big Business is een prachtig projectvak dat 3 uur per week op het rooster staat. Onderwerpen uit de mens- en maatschappijvakken worden in themavorm aangeboden. Het vak wordt gegeven door onze docenten aardrijkskunde, economie en geschiedenis.

Grote onderwerpen internationale onderwerpen

Bij Big Business duik je in maatschappelijk interessante en ingewikkelde problemen, verdiep je je in grote onderwerpen die internationaal op de politieke agenda  staan. Heb je een mening over de maatschappij en boeien zowel geschiedenis, economie als actualiteit je? Neem je geen genoegen met slechts één kant van het verhaal? Dan is Big Business zeker interessant voor jou.

De vluchtenlingenproblematiek, de steeds  groter wordende kloof tussen arm  en rijk, klimaatverandering en duurzame oplossingen  of het belang van de Europese Unie in  de wereld zijn de komende jaren onderwerpen die in het programma van Big  Business aan de orde komen.

Praktische verwerkingsvormen

Net als bij de andere stromen worden de opdrachten die je bij BB krijgt, altijd uitgewerkt samen met klasgenoten. Bij de meeste onderwerpen mag je zelf kiezen hoe je de opdracht uitwerkt. Dat mag in de vorm van een maquette, een documentaire, een gefilmd interview, een fotoreportage, een krantenartikel, een vlog of een geschreven verhaal. Een creatieve uitwerking van het project hoort er dus zeker bij. Daarnaast leer je informatie zoeken, beoordelen en verwerken, een onderzoeksverslag schrijven en een presentatie houden. Bij elk project wordt óf een gastspreker uitgenodigd in de klas óf een excursie georganiseerd.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. J. de Nigtere, Med

Mw. J. de Nigtere, Med

Projectleider Big Business