Big Business

Arc

Big Business op het Goois Lyceum

Wereldproblematiek in het klaslokaal

Eén van de drie “stromen” die het Goois Lyceum aanbiedt in de onderbouw is Big Business. Je volgt deze stroom in leerjaar 2 en 3. In leerjaar 1 volgen de leerlingen van de havo/ vwo brugklas deze stroom één periode lang (8 à 9 weken) bij wijze van kennismaking.

Big Business is een prachtig projectvak dat 5 uur per week op het rooster staat. Onderwerpen uit de mens- en maatschappijvakken worden in themavorm aangeboden. Het vak wordt gegeven door onze docenten aardrijkskunde, filosofie, economie en geschiedenis.

Grote onderwerpen internationale onderwerpen

Bij Big Business duik je in maatschappelijk interessante en ingewikkelde problemen, verdiep je je in grote onderwerpen die internationaal op de politieke agenda  staan.
Heb je een mening over de maatschappij en boeien zowel geschiedenis, economie als actualiteit je? Neem je geen genoegen met slechts één kant van het verhaal? Vind je het belangrijk om een gefundeerde mening te hebben wat er vandaag de dag gebeurt in de wereld? Dan is Big Business zeker interessant voor jou.

Je verdiept je in thema’s als technologisering, klimaatverandering, internationale politiek en ongelijkheid. Je probeert samen de globale maatschappelijke problemen te doorgronden: waar komen ze vandaan? Waarom lukt het vooralsnog niet om ze op te lossen? Wat zou daarvoor nodig zijn?

Praktische verwerkingsvormen

Net als bij de andere stromen worden de opdrachten die je bij BB krijgt, altijd uitgewerkt samen met klasgenoten.

Per schooljaar werk je aan twee grote projecten, waarbij het eindproduct elke keer anders is: je organiseert een campagne, je maakt een documentaire of er wordt met de hele klas een ‘Model United Nations’- conferentie gehouden. Ondertussen is er van alles te winnen of verliezen met Big Bucks, de eigen munteenheid die circuleert in de Big-Business-stroom. Hiermee ervaren leerlingen hoe geld eigenlijk werkt.

Daarnaast leer je informatie zoeken, beoordelen en verwerken, een onderzoeksverslag schrijven en een presentatie houden. Bij elk project wordt óf een gastspreker uitgenodigd in de klas óf een excursie georganiseerd.

Twitter

Big Business-leerlingen in klas 3 nemen via twitter regelmatig deel aan actuele publieke debatten. Leerlingen discussiëren hier bijvoorbeeld over de gevolgen die technologie en A.I. bijvoorbeeld kunnen hebben op de toekomstige banenmarkt, bij het maken van een partnerkeuze of op stemgedrag in de politiek.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op https://twitter.com/BLyceum.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. J. de Nigtere, Med

Mw. J. de Nigtere, Med

Projectleider Big Business