De gezonde school

Arc

Goois Lyceum een gezonde school

Het Goois Lyceum hecht belang aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Het Goois Lyceum probeert daarom voor haar leerlingen een omgeving te creëren waarin bewust wordt nagedacht over gezondere voeding en levensstijl. Voor wat betreft roken en alcoholgebruik volgen we uiteraard de landelijke wettelijke richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld. Er wordt geen alcohol geschonken op school en roken is niet toegestaan. Ook niet op het schoolplein.

De meeste leerlingen nemen hun lunchpakket van huis mee, maar leerlingen kopen ook graag iets lekkers op schooldagen. Onze school bevindt zich in de buurt van een supermarkt en andere winkelketens die in de pauze gemakkelijk bereikbaar zijn voor leerlingen. Het is wenselijk om de leerlingen zoveel mogelijk in school te houden om hen gezondere keuzes te laten maken voor wat betreft hun lunchproducten en tussendoortjes.

Om dat doel te bereiken hebben we het aanbod van onze kantine en van in onze automaten aangepast. We bieden steeds meer alternatieven voor tussendoortjes met veel suiker, vet of zout. We volgen de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

Gouden schaal en het vignet Gezonde School

Het is onze ambitie om onze leerlingen tot verstandiger keuzes te stimuleren in hun voedingspatroon en hen vaker te laten kiezen voor betere producten. In april 2019 hebben wij de ‘Gouden Schaal’ ontvangen van het Voedingscentrum. Dit predicaat staat voor het volgende:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
  • We bieden in de schoolkantine minstens groente of fruit aan
  • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen tot het maken van een gezondere keuze

Hiermee behoort het Goois Lyceum vanaf nu officieel tot de sociëteit der Gezonde Scholen :-). Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen dit certificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Klik hier voor een bericht uit het Bussums nieuws.

In september gaan wij het predicaat opnieuw aanvragen.

De praktijk en het aanbod in de schoolkantine

Onze kantine heeft de volgende basis:

  1. De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.
    Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
  2. Op de opvallende plaatsen liggen de producten die minder suiker, zout of vet bevatten. De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten: op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes, op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes en als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes
  3. De kantine stimuleert water drinken.
    In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten.  Er is bovendien een drinkwatertappunt bij het uitgifteloket van de kantine.

Het Goois Lyceum werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Samen met mevrouw Arbeitstein van de schoolkantine zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Uiteraard is het aanbod maar één kant van de medaille. Wij willen onze leerlingen ook bewust laten zijn van de betere keuze. Hier besteden we aandacht aan in de (mentor)lessen en informeren we de ouders over de betere keuze.