Economie

Arc

Als je goed kijkt is economie overal om je heen. Zonder dat je het beseft, wordt het dagelijkse leven bepaald door economie. Natuurlijk zijn alle handelingen die met geld te maken hebben onderdeel van de economie. Bijvoorbeeld als je geld uit de muur haalt of een broodje koopt in de kantine. Maar bij het vak economie gaat het niet alleen over geld en hoe je veel geld kunt verdienen. Het gaat ook over het gedrag van mensen en de afspraken die zij met elkaar maken. Economie speelt bijvoorbeeld een rol bij onderwerpen als werkgelegenheid, kinderopvang, internationale handel en verdragen, landbouwsubsidies, duurzame energie, fileproblematiek en nog veel meer. Economie kom je overal om je heen tegen, niet alleen in krantenberichten en in het journaal, maar ook wordt jouw dagelijks leven erdoor bepaald. Hoewel geld natuurlijk een belangrijk begrip in de economie is gaat het bij het vak economie niet om de vraag hoe je zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld kunt verdienen.

Het vak economie krijgen alle leerlingen voor het eerst in de derde klas. We besteden aandacht aan de rekenvaardigheden die je nodig hebt voor het oplossen van economische vraagstukken en verder komen er veel economische onderwerpen aan de orde, die je een idee geven van wat het vak inhoudt als je het kiest in de bovenbouw. Je moet wel vaak iets berekenen bij economie, maar toch is het belangrijker dat je goed logisch kunt nadenken. Het rekenwerk is eigenlijk niet zo moeilijk.

Hoeveel uur heb je economie op je rooster in de eerste klas?

0 lesuren

Economie begint bij ons in klas 3
(2 lesuren)


Hoeveel docenten economie zijn er?

6 docenten


Op welke verdieping zitten de lokalen?

2e verdieping