Filosofie

Arc

Weet je, filosofie is een bijzonder vak. Je hebt dit vak dan ook niet zomaar op iedere school. Op het Goois Lyceum heb je het al in de 1e klas als je Gymnasium of Big Business doet. En in de 4e klas kan iedereen het kiezen! 

Bij Filosofie gaan we aan de gang met onderwerpen waar je je zelf misschien al wel eens mee bezig hebt gehouden. Als we het allebei over de kleur ‘rood’ hebben, hoe weten we dan dat we ook hetzelfde zien? Wanneer ben je nou eigenlijk een goed mens? En: wat als robots straks zeggen dat ze niet meer uitgezet willen worden? Dit zijn filosofische vragen omdat ze gaan over dingen aan de basis van ons bestaan: over wat bijvoorbeeld ‘waarheid’, ‘het goede’ en ‘de mens’ eigenlijk voor een zaken zijn.

Alle dingen die je doet, voelt, denkt en wilt hebben dan ook op de een of andere manier met Filosofie te maken, en leer je ook echt beter te ontdekken en vormen door Filosofie. In de lessen leer je hoe je hier zelf eigenlijk over denkt én hoe allerlei fantastische denkers die zich hier al eerder eens mee bezig hebben gehouden er over denken. Je zult gedachtes tegenkomen die je meteen begrijpt maar raar vindt, denkers die wat moeilijker zijn maar eigenlijk precies zeggen wat je altijd al aangevoeld hebt, en denkers wiens gedachten je misschien frustrerend vindt, maar die toch eigenlijk wel een goed punt hebben.

Alles voor de wijsheid!

Hoeveel uur heb je filosofie op je rooster in de eerste klas*?

1 lesuur

*Alleen als je gymnasium of big business doet, krijg je 1 uur per week filosofie.


Wat leer je allemaal bij filosofie?

  • Analyseren
  • Argumenteren
  • Begrijpen
  • Bekritiseren
  • Bevragen
  • Denken

Hoeveel docenten filosofie zijn er?

3 docenten


Op welke verdieping zitten de lokalen?

2e verdieping